โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชประวัติ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ www.phralan.in.th พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521
-ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ.2543
-ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทแจลเวย์ จำกัด พ.ศ.2543-2546
-ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2546-2551

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทรงได้รับ การสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยตั้งแต่เวลา 07.00 น.จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร 410 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวาย พระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. จากนั้นเวลา 19.00 น. มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยส่วนกลาง จัดที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค จัดในสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด ในต่างประเทศ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตกำหนด