แอร์พอร์ตลิงก์เข้าใจนาทีชีวิต…ติดตั้งเครื่อง AEDบนรถไฟฟ้า

  • เร่งติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
  • ลงทันที 8 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์
  • อบรมวิธีใช้งานพร้อมช่วยชีวิตทันควัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (กอญ.รฟฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความเสี่ยงในความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทจึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ( Automated External Defibrillator : AED ) ภายในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 8 สถานี พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมวิธีการ และขั้นตอนการใช้งาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือหากเกิดกรณีเกิดเหตุผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอย่างใกล้ชิด