“แม่ฟ้าหลวง-มหิดล”ติดอันดับ มหาลัยระดับโลกปี2020

  • THE ออกซ์ฟอร์ดแชมป์มหาลัยดีที่สุดในโลก4ปีซ้อน
  • ส่วนแม่ฟ้าหลวง-มหิดล ของไทยติดโผอันดับ 601-800

นิตยสาร Time Higher Education (THE) ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2020 (World University Rankings 2020 )จากการสำรวจ มหาวิทยาลัยเกือบ 1,400 แห่ง ใน 92 ประเทศทั่วโลก โดยใช้เกณฑ์วัดผลจากคุณภาพการสอน, คุณภาพและชื่อเสียงของงานวิจัย, การอ้างอิงงานวิจัย, รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมวิชาการที่มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์ในมุมมองต่างประเทศ

โดยในปี2020 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จากประเทศอังกฤษ สามารถครองแชมป์เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน รองลงมาคือ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จากประเทศอังกฤษ

ส่วนมหาวิทยาลัยของไทยนั้นมี16 มหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ในการจัดอันดับโลกกับเค้าด้วย โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยมหิดล ติดอยู่ในอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยทั้งหมด โดยจัดอยู่ระหว่างอันดับ 601-800

ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอับดับ801-1000

ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ในอันดับ1000 ขึ้นไป อาทิ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

ที่มา-www.bangkokbanksme.com