“แฟลช เอ็กซ์เพรส” รับอานิสงส์ค้าขายออนไลน์โตกระฉูด

  • ควัก 800 ล้านบาท เสริมทัพรถส่งของเป็น 6,000 คัน
  • หวังกระจายสินค้าได้ 40 ล้านชิ้นในปี 2562
  • ย้ำส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็ว

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดเผยว่า  เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งของ ”แฟลช เอ็กซ์เพรส” ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์​ที่มีการแข่งขันรุนแรง จึงตัดสินใจทุ่มงบลงทุนกว่า 800 ล้านบาท  เพื่อเสริมทัพรถขนส่งอีกจำนวน 1,000 คัน เพ่ิมเป็น 6,000 คัน ให้กระจายไปทั่วประเทศ  จากปัจจุบันขนส่งได้ 20 ล้านชิ้น เพ่ิมเป็น 40 ล้านชิ้น และโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีนี้ จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจขนส่งด่วนเพิ่มขึ้น 10% 

ทั้งนี้ปัจจุบัน แฟลช เอ็กซ์เพรส มีรถขนส่ง จำนวน 5,000 คัน ดังนั้นเพื่อยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่ง และ อี-คอมเมิร์ซ ที่เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  โดยมุ่งหวังว่าการปรับปรุงระบบขนส่ง การเพ่ิมจำนวนรถขนส่ง จะช่วยทำให้กระบวนการส่งพัสดุของ แฟลช เอ็กซ์เพรส สามารถนำส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมไปถึงการออกโปรโมชั่น และแคมเปญลดราคาต่างๆ เพื่อรองรับตลาด อี-คอมเมิร์ซ  ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากย่ิงขึ้น ซึ่งตามการสำรวจและประเมินตัวเลขของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือเอ็ดด้า พบว่ายอดการซื้อขายทางออนไลน์ปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี2562 โตเพ่ิมขึ้นอีกราว 10% เพราะฉะนั้น แฟลช เอ็กซ์เพรส มีโอกาสที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจโลจิสติกส์อย่างแน่นอน