แพทย์สรุป”วัณโรคหลังโพรงจมูก”คร่าชีวิตน้ำตาล

  • ตรวจชิ้นเนื้อพบสาเหตุการเสียชีวิต”น้ำตาลต”
  • บ่งชี้ว่ามีเชื้อ”วัณโรคหลังโพรงจมูก”
  • หมอแจ้งกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อย

เมื่อเวลา 10.00 น. ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของนางสาวน้ำตาล – บุตรศรัณย์ ทองชิว โดยมี รศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์ สาขาวิชาศัลยแพทศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช

สืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวบุตรศรัณย์ ทองชิว หรือน้ำตาล เดอะสตาร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่มีเลือดออกจนท่วมปอดและทะลักออกมานั้น มีจุดเลือดออกบริเวณใดหรือภาวะโรคใด ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขออนุญาตส่องกล้องเข้าไปทางจมูก เพื่อตัดชิ้นเนื้อบริเวณหลังโพรงจมูก นำมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
     
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.ปรัญญา  สากิยลักษณ์ แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์  รายงานผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของนางสาวน้ำตาล-บุตรศรัณย์ ทองชิวว่า คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลได้ขออนุญาตส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณหลังโพรงจมูก และพบบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกมีสิ่งผิดปกติไปจากปกติ ขนาดประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนติเมตร

ในเวลาต่อมาได้มีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาหาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างตัดชิ้นเนื้อพบมีเลือดไหลออกมา หลังจากย้อมชิ้นเนื้อพบว่าเข้าได้กับวัณโรค แต่ไม่พบเชื้อคณะแพทย์จึงได้ทำการตรวจอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า CPR คือการตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรคได้ผลเป็นบวก ผลการตรวจ CPR ดังกล่าวและผลการตรวจชิ้นเนื้อจึงบ่งชี้ว่ามีเชื้อ”วัณโรคหลังโพรงจมูก”ซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อย