“แบงก์ออมสิน” ใจใหญ่ให้ดอกเบี้ย 10% ต่อปี

  • ออมสิน ชู“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106″
  • ใจป้ำให้ดอกเบี้ยสูงสุด 10% ต่อปี
  • จูงใจคนร่วมงาน Thailand Smart Money

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ในงาน Thailand Smart Money ระยอง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.2562 ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจ คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106 อัตราดอกเบี้ยวันที่ 1-45 อยู่ที่ 1% ต่อปี วันที่ 46- 78 อยู่ที่  3% ต่อปี และ วันที่ 79-106 อยู่ที่ 10% ต่อปี โดยดอกเบี้ยยกเว้นภาษี รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดได้คนละ 1 บัญชี โดยสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำได้ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งผู้ฝากต้องใช้บริการโมบาย แบงก์กิ้ง( Mobile Banking) ของธนาคารออมสิน ซึ่งชื่อว่า MyMo และบัตรเดบิตธนาคารออมสินด้วย

ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีใบจองสิทธิ์ที่แจกภายในงานซึ่งแจก 3 วัน วันละ 1 รอบ (เวลา 13.00 น.) รอบละ 100 สิทธิ์ สามารถเปิดบัญชีภายในงานได้ทันที หรือนำใบจองสิทธิ์ไปเปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารออมสินระหว่างวันที่ 7-16 มิ.ย. 2562 นอกจากนี้ธนาคารยังได้นำเสนอ สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี : Digital Salak on MyMo ซึ่งเป็นการฝากผ่าน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน (MyMo) อายุสลาก 1 ปี รับฝากหน่วยละ 20 บาท ฝากครบอายุ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.05 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 0.25% ต่อปี  และลุ้นถูกเลขรางวัลรวมจำนวน 12 ครั้ง ทุกวันที่ 16 ของเดือน สำหรับรางวัลสูงสุดรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ล้านบาท 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 100,000 บาท 1 รางวัล รางวัลที่ 3-5 และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว  ทั้งนี้ดอกเบี้ยและรางวัลที่ได้รับจะได้รับการยกเว้นภาษี

นอกจากนี้ธนาคารยังออกสินเชื่อเคหะ สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหรือไถ่ถอนจำนองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย โดยลูกค้าทั่วไป เมื่อเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ทั้งวงเงินกู้และระยะเวลากู้ และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมทั้งทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-12 MRR-5.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน อยู่ที่ 7.00% ต่อปี) ปีที่ 2-3 MRR-3.10% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี เฉลี่ยแบ้ว 3 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.850%

“ธนาคารยังออกสินเชื่อ GSB SMEs Startup N0.1 สำหรับผู้ประกอบการที่มีไอเดียและนวัตกรรมน่าสนใจ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่า 50% ดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี หลังจากนั้น ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี”