แบงก์ทหารไทย เปิดตัวบัตรเครดิต ทีเอ็มบี แอบโซลูท

  • เจาะลูกค้าระดับบน ที่ชื่นชอบช้อปปิ้งออนไลน์-ท่องเที่ยว
  • เงินบาทแข็งโป้กหนุนท่องเที่ยวช้อปต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 %
  • แย้มปี61คนไทยใช้จ่ายในต่างประเทศเหนาะๆ 4 แสนล้านบาท


นายจเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกบัตรเครดิต ทีเอ็มบี แอบโซลูท (TMB ABSOLUTE) เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีรายได้ต่อเดือนที่ 100,000 บาทขึ้นไป หรือมีเงินออม 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยมอบสิทธิ์ประโยชน์ให้มากกว่าบัตรเครดิตของคู่แข่ง ตั้งเป้าภายในสิ้นปีจะออกบัตร 40,000 ใบ อีกทั้งเพื่อรอบรับกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีอยู่ทั้งหมด 6-7 ล้านคน นิยมใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์ และท่องเที่ยวและใช้จ่ายในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า จะเป็นตัวสนับสนุนให้ปีนี้มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยว และใช้จ่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8-10 % จากปีก่อนคนไทยใช้จ่ายในต่างประเทศ 400,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลจากการศึกษาพบว่าคนไทยจับจ่ายซื้อสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ 860,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 14% จากปี 2560 โดยกลุ่มลูกค้าระดับบนเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 49% โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดนี้คิดเป็นมูลค่ารวมแล้วสูงถึง 204,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 17% สำหรับการท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวต่างประเทศ มีมูลค่าการใช้จ่ายรวมทุกช่องทาง 400,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 4-6% ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าระดับบนมียอดใช้จ่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24% ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 120,000 บาท ซึ่งเติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตามบัตรเครดิต ทีเอ็มบี แอบโซลูท ให้สิทธิ์ประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรมากกว่าคู่แข่งแข่น อาทิ เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน (FX) 2.5% และรับมากขึ้นโดยรับคะแนนสะสม ทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ทุกยอดใช้จ่าย 10 บาทเท่ากับ 2 คะแนนหรือ 12.5 บาทเท่ากับ 1 ROP ไมล์ และคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 16 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปัจจุบันธนาคารมีบัตรเครดิตอยู่ที่ 800,000 ใบ ในปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มบัตรเครดิตใหม่ 200,000 ใบ ในช่วง 6 เดือนแรกมียอดบัตรใหม่เข้ามาแล้ว 70,000 ใบ ซึ่งการออกบัตรเครดิต ทีเอ็มบี แอบโซลูท เพื่อเติมเต็ม เนื่องจากปัจจุบันธนาคารยังไม่มีบัตรเครดิตที่เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน