ไทย-จีนผนึกกำลังลุยฟินเทค

.ไทย-จีนจับมือพัฒนา “ฟินเทค”
.แลกเปลี่ยนข้อมูล-สร้างงานวิจัย
.หวังยกระดับบริการ-ลดต้นทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมานายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นาย Yi Gang ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBC) ได้ร่วมลงนามในความตกลงร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech Agreement) ร่วมกัน ที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาการให้บริการทางการเงิน และเชื่อมโยงการให้การบริการทางการเงินระหว่างกัน


ทั้งนี้ ภายใต้การลงนามความร่วมมือดังกล่าว จะมีการดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 3 ด้านคือ 1.มีการดำเนินโครงการหรืองานวิจัยร่วมด้านนวัตกรรมทางการเงินระหว่างไทยและจีน 2.การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ทางการเงินระหว่างกัน และ 3.ความร่วมมือในการพัฒนาการกำกับดูแลนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารกลางทั้งสองประเทศ


โดยความลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งธปท.และธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น