แนะอุตสาหกรรมอาหารไทย เร่งปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

  • ยูบีเอ็ม เอเชีย ชี้พฤติกรรมการผู้บริโภคอาหารเปลี่ยน
  • ผู้ผลิตอาหารต้องปรับตัว โดยเฉพาะเอสเอ็มอี-สตาร์อัพ
  • คาดปี62 อุตสาหกรรมอาหารไทยทะลุ 2.6 ล้านล้านบาท 

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท อินฟอร์มาร์ พีแอลซี ประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากปัจจัยของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)และ สตาร์อัพ​ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย จะเร่งปรับตัวรับพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย 

ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2562 อุตสาหกรรมอาหารไทย จะมีมูลค่าราว 2.6 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท และส่งออก 1.1 ล้านล้านบาท ซึ่งมีประเทศคู่ค้าหลักเป็นกลุ่มอาเซียน รองลงมาได้แก่กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ, แอฟริกา, สหภาพยุโรป และโอเชียเนีย โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก ปรับตัวดีขึ้น 2 อันดับ จากอันดับที่ 14 ของโลกในปี 2560 และเมื่อพิจารณาจากมูลค่าส่งออกอาหารในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ พบว่า ไทยมีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้นเป็น  2.36 %จาก  2.34% ในปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่เช่น สหรัฐฯ, บราซิล และจีน ต่างมีส่วนแบ่งตลาดโลกลดลง ส่วนประเทศผู้ส่งออกอาหารที่สำคัญในภูมิภาคอย่างอินเดียและเวียดนาม ต่างมีส่วนแบ่งตลาดโลกลดลงเช่นกัน

“เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงอยากเชิญชวนเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และผู้่ที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงาน Fi Asia 2019 หรืองานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในวันที่ 11-13 ก.ย.2562 ณ ไบเทค บางนา  รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาได้ เพื่อเพิ่มความรู้ และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ที่ www.fiasia.com/thailand