เฮ!ทช.ลุยขยายถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย หนุนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ทช.ลุยขยายถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย จ.นนทบุรี
  • เดินทางสะดวกไปเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย
  • พ่วงรับการขยายตัวของชุมชนเดินทางสะดวกสบาย

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยถึงการดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 – อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง , ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เดิมถนนสายดังกล่าวมีผิวจราจรกว้างเพียง 6 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ในขณะที่ปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่

ขณะเดียวกัน เป็นย่านชุมชนมีโรงเรียนและหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเพื่อมุ่งสู่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง ยกระดับมาตรฐานทางให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายประศักดิ์ กล่าวว่า ทช.จึงได้ดำเนินการขยาย
ผิวจราจรสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้าง 7 เมตรพร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.50 เมตร มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 9+880 ถึง กม.ที่ 10+440 รวมระยะทาง 0.650 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 14.740 ล้านบาท

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.50 เมตร มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 10+990 ถึง กม.ที่ 11+610 รวมระยะทาง 0.620 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 14.780 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว