เอ็กซ์ซิมแบงก์ขยายเวลาปล่อยกู้ผู้ส่งออกเอสเอ็มอีไทยถึงเม.ย.63

  • หนุนใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร
  • ตอบสนองเทรนด์รักสุขภาพ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK)  เปิดเผยว่าในขณะที่อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกต่างปรับเปลี่ยนเทรนด์การบริโภคอาหารไปตามไลฟ์สไตล์และรสนิยม ประกอบกับกระแสการรักสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัว และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้อง การ และความคาดหวังของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ได้

          EXIM BANK จึงได้ปรับปรุงบริการ “สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า (EXIM Value Added Credit) ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้ส่งออก SMEs ตั้งแต่เดือนเม.ย. 61 และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจขอรับสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่าเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาทจนถึงปัจจุบัน โดยขยายระยะเวลาขออนุมัติจนถึงสิ้นเดือนเม.ย.63 เพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสำ หรับนำไปใช้ในช่วงก่อน และหลังการส่งออกได้สูงสุดถึง 8 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษแก่ผู้ส่งออก SMEs ในกลุ่มอุตสาห กรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่อุต สาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 2 ปีแรกเหลือ Prime Rate -1.50% หรือ 4.75% ต่อปี พร้อมฟรีคูปองตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าส่งออกมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริการ “สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า” แถมวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าด้วย ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทประ กันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบุคคลค้ำประกันไ