เอไอเอส ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดูแลสุขภาพคนไทย

  • เอไอเอส สร้างเครือข่าย “อสม.”ทั่วประเทศ
  • เปิดประกวดใช้งานแอปพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์”
  • หวังคนไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส  เปิดเผยว่า เอไอเอส มีความมุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวคิด Digital For Thais โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ  เอไอเอส จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อเข้ามาหนุนเสริมให้การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเกิดประสิทธิภาพในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 

“ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา นับจากเปิดให้บริการครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้งานซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. รวมกว่า 67,000 คน และในปีนี้  จึงได้จัดให้มีการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อตอกย้ำให้หน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้  อสม. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ   เพื่อนำองค์ความรู้ไปแนะนำการดูแลสุขภาพให้แก่คนในชุมชน”

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการสร้างต้นแบบการใช้งานในพื้นที่ เกิดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของคนไทย ทั้งด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น”

นายวีรวัฒน์  กล่าวว่า โครงการ ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ปีที่ 3 นี้เอไอเอส ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดรับสมัครหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรับเงินสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 1 ส.ค. – 30 พ.ย. 2562 คิดเป็น 70 % ของคะแนน ส่วนอีก 30% เป็นการรายงานเชิงคุณภาพจากใช้แอปฯอสม.ออนไลน์  โดยจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 25 ธ.ค. 2562 นี้ หากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2562 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Facebook อสม.ออนไลน์ และ www.ais.co.th/aorsormor หรือ โทร. 06 2520 1999