เอไอเอส มาจ่ายเงินค่าคลื่น 900 แล้วจ้า วงเงิน 4,301 ล้านบาท

  • กสทช. รับเงินประมูลคลื่น 900 งวดที่ 3
  • “ฐากร”พร้อมนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ได้นำเงินงวดที่ 3 มาชำระวงเงิน 4,301 ล้านบาท   พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงิน วงเงิน 63,744.18 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนั้นกสทช.จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

“การชำระเงินค่าคลื่น900 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิมต้องชำระ 4 งวด แต่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งม.44 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินเป็น 10 งวดๆ ละเท่ากัน จากวงเงินประมูล 75,754 ล้านบาท ขณะนี้เอไอเอสได้ชำระเงินไปแล้ว 3 งวด รวมเป็นเงิน  17,204 ล้านบาท และในปี 63 เอไอเอส จะต้องนำเงินมาชำระรวม 23,269 ล้านบาท ส่วนปี2564 เป็นต้นไป เอไอเอส จะต้องนำเงินมาชำระปีละ 7,575 ล้านบาทไปจนครบ 75,754 ล้านบาทในปี2568 โดยเงินจากการประมูลคลื่น กสทช.ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”