เลขาธิการยูเอ็น-แจ็คหม่าคุยสดความร่วมมือด้านดิจิทัล

  • ยุคดิจิทัลที่พึ่งพาซึ่งกัน
  • เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 21:45 น. ประเทศไทย เลขาธิการสหประชาชาติ อังตอนีอู มานูแอล ดือ ออลีไวรา กูแตรึช (António Guterres) เมลินดา เกตส์ และแจ็ค หม่า จะสนทนาไลฟ์เรื่องความร่วมมือด้านดิจิทัล และหนทางที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวรายงานเรื่อง “The Age of Digital Interdependence” ซึ่งเป็นรายงานยุคดิจิทัลที่พึ่งพาซึ่งกันและกันจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงด้านการร่วมมือด้านดิจิทัล

โดยการร่วมมือด้านดิจิทัลโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการร่วมมือระดับนานาชาติในยุคดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วม 20 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่หลากหลาย

ทั้งนี้มีเมลินดา เกตส์ และแจ็ค หม่า ร่วมกันเป็นประธานร่วม จากนั้นได้มีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 9 เดือน ก่อนที่จะมาเป็นรายงานที่ให้สะท้อนให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติของเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบต่อนโยบาย พร้อมด้วยการนำเสนอข้อเสนอแนะ 5 ข้อ เพื่อสร้างอนาคตดิจิทัลร่วมกัน

สามารถติดตามชมได้ทางช่องทางดังนี้ www.webtv.un.org