เลขากกต.แถลงภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้ายังเรียบร้อยดี

  • มีคนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า2,235,830 คน
  • พบกทม.ร้องเรียนมากที่สุด-สัญญาว่าจะให้เงิน

นายแสวง บุณมี เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้แถลงภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้(7พ.ค.)เมื่อเวลา 10.00น.ว่า สามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ครบจำนวน โดยเป็นหน่วยลงคะแนนนอกเขตจำนวน 447 แห่ง ในเขต 442 แห่ง ทุกแห่งเรียบร้อยดี มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 2,235,830 คน ใช้สิทธิ์นอกเขตจำนวน 2,216,950 คน และในเขต 8,880 คน ขอให้ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า มาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกัน หากไม่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้จะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.นี้ โดยต้องไปแจ้งเหตุการไม่สามารถมาเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน

“จากการติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในภาพรวม อาจจะมีบางจุดที่มีอากาศร้อนถึงร้อนมาก จึงควรมาเลือกตั้งช่วงเช้าจะเหมาะสมที่สุด โดยหน่วยเลือกตั้งอาจคับแคบในบางจุด แต่จะมีพัดลม และน้ำดื่มไว้บริการ ให้ได้รับความสะดวกเต็มที่ ทั้งเรื่องการจราจรและสถานที่ อย่างไรก็ตามเท่าที่ได้รับรายงานมาช่วงเช้ามีประชาชนไปออกเสียงจำนวนมาก บางจุดต้องเข้าคิวรอ” นายแสวงกล่าว

ทั้งนี้ประชาชนต้องพึงระวังในการลงคะแนน อย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง และเมื่อลงคะแนนแล้วสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าต้องนำบัตรลงคะแนนทั้ง2 ใบใส่ในซอง แล้วจึงหย่อนลงในหีบเลือกตั้ง ต่างจากเลือกตั้งปกติที่หย่อนบัตรได้เลย เพราะจะมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครส.ส.ยังคงหาเสียงได้ตามปกติในวันนี้ แต่อย่าไปรบกวนตามจุดเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับเรื่องร้องเรียนมีจำนวน 92 เรื่อง ในกทม.มากที่สุดเกี่ยวกับการสัญญาว่าจะให้เงิน หรือทรัพย์สิน