เยี่ยมชมโรงงานผลิตสมาร์ทโฟน หัวเว่ย P30 ณ เมืองเซิ้นเจิน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้รับเชิญให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตสมาร์ทโฟน หัวเว่ย รุ่น P30 ที่ขายดิบขายดีในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย 

การเข้าชมโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนครั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย  ตั้งแต่เปลี่ยนชุดเป็นสาวโรงงานและที่สำคัญห้ามถ่ายรูป เพราะกระบวนการขั้นตอนการผลิตทุกชิ้นเป็นความลับ 

โรงงานแห่งนี้ ทำให้เห็นกระบวนการผลิต ตั้งแต่การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เร่ิมจากชิ้นเล็กสุด ไปจนถึงใหญ่สุด ทำงานด้วยเครื่องจักรกลอันทันสมัย โดยมีพนักงานตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนบรรจุกล่อง ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก 

จากการเดินชมกระบวนการผลิต ส่ิงที่สัมผัสได้คือการใช้พนักงานจำนวนน้อยมาก โดย 1 สายการผลิต 1 กะ ๆ ละ  8 ชั่วโมง มีพนักงานแต่ละกะ ไม่เกิน  17 คน  ผลิตได้  2,400 เครื่อง