เยาวชนไทยในสหรัฐฯ มาเยือนแผ่นดินแม่ พบ”ลุงตู่”

  • นายกฯย้ำให้มีหัวใจของความเป็นไทย
  • มีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 9.30 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่ 12 รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะเยาวชนฯ โดยพลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของเยาวชนไทยและชาวไทยในสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่มีความเข้มแข็ง และมีขนาดใหญ่ที่สุด

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณคณะเยาวชนฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานของรัฐบาลด้วยดีเสมอมาการกลับมาเยือนประเทศไทยของคณะเยาวชนฯ ในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นปีมหามงคลของประเทศไทยและประชาชนไทยทุกคน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง ปีนี้ยังมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้ โดยรัฐบาลจะสานต่อนโยบายสำคัญที่ได้ดำเนินการมาให้ลุล่วง นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเยาวชนฯ อาทิ การเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ทั้งในกรุงเทพฯ และในหลายจังหวัด ซึ่งคณะเยาวชนฯ จะได้เรียนรู้และสัมผัสมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบไทย รวมทั้งจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะเป็นประสบการณ์ที่มีค่า นำมาซึ่งความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวังว่าคณะเยาวชนฯ จะนำประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยและประเทศไทยในสังคมสหรัฐอเมริกา และสร้างมิตรที่ดีในการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณคณะกรรมการโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนอวยพรให้คณะเยาวชนฯ ประสบความสำเร็จในชีวิต เติบโตเป็นคนดีในสังคม ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม พร้อมฝากไว้ว่า คนไทยไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนใด ก็ขอให้มีหัวใจของความเป็นไทย มีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้ทุกคนกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป

อนึ่งโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย คือ Asian Thai Youth Heritage Center คณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เกิดและ/หรือเติบโตในสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ และเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของไทย ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่อยู่ในต่างแดนได้บังเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยังรักษาสายสัมพันธ์กับประเทศไทย