เมืองไทยประกันชีวิตเพิ่มตัวช่วย

  • เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มตัวช่วยดูแลพอร์ตระยะยาว
  • ชูบริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ควบคุมความเสี่ยงพอร์ตลูกค้ายูนิตลิงค์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต บริษัทฯ จึงเดินหน้าพัฒนาบริการด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มีความเฉพาะตัวและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-balancing: AFR) สำหรับลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เพื่อช่วยในการรักษาสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการโดยอัตโนมัติ โดยสามารถใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

“บริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติถือเป็นเครื่องมือช่วยดูแลจัดการพอร์ตการลงทุนระยะยาว โดยการรักษาสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าต้องการโดยอัตโนมัติ เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนที่ลูกค้าเลือกผ่านประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ทำให้สัดส่วนของพอร์ตการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน ให้กลับไปเป็นสัดส่วนเดิมที่ลูกค้า เคยออกแบบไว้ตั้งแต่แรก” นายสาระ กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ได้ 2 ประเภท คือ 1. เลือกการลงทุนเอง โดยจะทําการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ตามที่ลูกค้ากำหนด หรือ 2 เลือกการลงทุนเพื่อการศึกษา หรือ เพื่อเกษียณ โดยจะทำการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุก 12 เดือน

ประโยชน์ของบริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติคือ 1. ช่วยดูแลจัดการพอร์ตการลงทุนระยะยาว โดยให้สัดส่วนการลงทุนกลับมาอยู่ในสัดส่วนที่ออกแบบไว้ 2. ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนไม่ให้ผันผวนเกินกว่าที่จะรับได้ 3. ตัวช่วยรับมือกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง เช่น กรณีตลาดหุ้นเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง ที่สำคัญคือไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการปรับพอร์ต

นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching Fee) และค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินลงทุนในกองทุน (Premium Re-direction) เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายกองทุน นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารและการลงทุนผ่านmInsight ที่ได้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนรายสัปดาห์และรายเดือน ไว้บนเว็บไซต์ www.muangthai.co.th สำหรับลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน