เพื่อใช้ในระยะยาว!…กรมทางหลวงชนบทตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ในพื้นที่”ชลบุรี ระยอง”เข้มงวด รถบรรทุกน้ำหนักเกิน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า  ทช. โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี ) ได้จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จำนวน 5 สายทาง  เพื่อเข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน หวังป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

สำหรับจุดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ใน 5  สายทาง ประกอบด้วย

1. ถนนสาย รย.4006 แยก ทล.3143-บ้านหนองสนม อ.บ้านค่าย, นิคมพัฒนา, เมือง จ.ระยอง

2. ถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3137-บรรจบ ทล.344 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

3. ถนนสาย รย.4005 แยก ทล.3377-บ้านชุมแสง อ.เขาชะเมา, แกลง, วังจันทร์ จ.ระยอง

4. ถนนสาย ชบ.3026 แยก ทล 344-บ้านหนองชาก อ.บ้าน จ.ชลบุรี

5. ถนนสาย ชบ.4048 แยก ทล.3245-บ้านศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า การตั้งจุดตรวจเคลื่อนที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบท และเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและจะเวียนจัดตั้งด่านตรวจฯ ไปยังเส้นทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึงต่อไป หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146