เพื่อความเป็นสิริมงคล…นายกฯ แอ่วเหนือแวะกราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์

  • กราบเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) 
  • เสริมความเป็นมงคลให้ชีวิต ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ 
  • พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์ แด่พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาสวัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม
  • โดยได้พักฟื้นอาการอาพาธ อยู่ภายในวัดป่าดาราภิรมย์ 
  • พร้อมเดินทางไปนมัสการพระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว และเยี่ยมชมปูชนียวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (29 มิ.ย. 2565) เวลา 10.30 น. ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยคณะ เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน- แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึงวัดป่าดาราภิรมย์ นายกรัฐมนตรีเข้าสู่ภายในมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ (หอแก้ว) จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน ถวายสักการะและเครื่องกัปปิยภัณฑ์ แด่พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระราชวิสุทธิญาณ อนุโมทนาให้พรและสนทนาธรรมกับนายกรัฐมนตรีและคณะ 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์ แด่พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาสวัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พักฟื้นอาการอาพาธอยู่ภายในวัดป่าดาราภิรมย์จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ไปนมัสการพระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว และเยี่ยมชมปูชนียวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางวัดได้จัดแสดงไว้ภายในหอแก้วชั้นบน ก่อนออกเดินทางต่อไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ พระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาจากพระธาตุจองไต รัฐเชียงตุง ประเทศพม่า โดยพบประดิษฐานอยู่ในเศียรพระพุทธรูป มีการจารึกสลักที่หุ้มว่า “พระสากยะ” เป็นภาษาล้านนา อีกทั้งมีจารึกชื่อ พระหาเถรคันฉ่อง สากยะมุนี ซึ่งเป็นผู้อัญเชิญมาอีกด้วย โดยพระธาตุจองไต ณ เมืองเชียงตุงนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้โปรดให้สถาปนาไว้ ซึ่งมีจารึกอักษรธรรมกำกับไว้ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปทองคำ และสิงห์สัมฤทธิ์อีกคู่หนึ่ง ปัจจุบันของมีค่าทั้งหมดเก็บรักษาไว้อย่างดี ณ หอแก้ว วัดป่าดาราภิรมย์  

สำหรับประวัติวัดป่าดาราภิรมย์ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ได้ออกจาริกธุดงค์มายังเชียงใหม่ และได้พำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสถานที่สงบ เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน และมีพระสงฆ์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐาน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อชาวบ้านในละแวกเห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ทายาทของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้ถวายที่ดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักเจ้าดารารัศมีให้แก่วัด จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ นามว่า “วัดป่าดารา-ภิรมย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี