เผยพาสปอร์ตทรงพลังที่สุดในโลก ญี่ปุ่น-สิงคโปร์ผงาดเข้าได้ 189 ประเทศ ไทยอยู่อันดับ 70 เข้าได้ 74ประเทศ

เปิดเผยพาสปอร์ตทรงพลังที่สุดในปี 2019 ปรากฏว่า 3 อันดับแรกอยู่ในเอเชียทั้งหมด โดยก้าวเข้าสู้ช่วงครึ่งปีหลัง ปรากฏว่าญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ทรงพลังที่สุดในโลก หมายความว่าเป็นประเทศที่มีพาสปอร์ตท่ี่เป็นมิตรกับการเดินทางมากที่สุดในโลก โดยสามารถเดินทางเข้าได้ถึง 189 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ด้วยการจัดอันดับของ Henley Passport Index


ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า อันดับ 3 ได้แก่ประเทศเกาหลีใต้และฟินแลนด์ 187 ประเทศ สำหรับประเทศไทยเราอยู่ในอันดับที่ 70 สามารถเดินทางเข้าได้ 74 ประเทศโดยไม่ต้องของวีซ่าล่วงหน้า

ขณะที่ประเทศอัฟกานิสถานอยูในอันดับท้ายๆ อีกครั้งโดยพลเมืองของประเทศนี้ต้องการวีซ่าประเภทนี้สำหรับทุกประเทศยกเว้นจุดหมายปลายทาง 25 แห่งทั่วโลก

10 อันดับประเทศที่มีพาสปอร์ตทรงพลังที่สุด

 1. Japan, Singapore (189 destinations)
 2. Finland, Germany, South Korea (187)
 3. Denmark, Italy, Luxembourg (186)
 4. France, Spain, Sweden (185)
 5. Austria, Netherlands, Portugal, Switzerland (184)
 6. Belgium, Canada, Greece, Ireland, Norway, United Kingdom, United States (183)
 7. Malta (182)
 8. Czech Republic (181)
 9. Australia, Iceland, Lithuania, New Zealand (180)
 10. Latvia, Slovakia, Slovenia (179)

ประเทศรั้งท้ายพาสปอร์ตทรงพลังน้อยที่สุด

 1. Bangladesh, Eritrea, Iran, Lebanon, North Korea (39 destinations)
 2. Nepal (38)
 3. Libya, Palestinian Territory, Sudan (37)
 4. Yemen (33)
 5. Somalia (31)
 6. Pakistan (30)
 7. Syria (29)
 8. Iraq (27)
 9. Afghanistan (25)

https://www.henleypassportindex.com/passport