เปิด “เทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 : Samui Festival 2019” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว “ลุงตู่”ชี้ทั่วโลกยอมรับเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทย

  • มีความสุขได้เห็นรอยยิ้มคนใต้
  • นักท่องเที่ยวมาเยือนปีละ 2 ล้านคน

วันที่ 13 ก.ย. 62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 : Samui Festival 2019” ณ บริเวณลานพรุเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานสมุยเฟสติวัล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 14 -19 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย พร้อมชมขบวนพาเหรด Samui Carnival อาทิ ชุด Fantasy Happy Islander และ ชุด The Color of Music ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบนมัสการและถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 10 ราย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้มาลงพื้นที่ โดยได้เดินทางไปหลายจังหวัดแต่ละภาค จำได้เสมอว่าทำงานเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน วันนี้มีความสุขที่ได้เดินทางมาภาคใต้ ได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนซึ่งเป็นเสน่ห์ของคนไทย สิ่งเหล่านี้ทำให้มีชื่อเสียงสู่สายตาชาวโลก ซึ่งการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทย มีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเล น้ำตก ตลอดจนชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะตัว ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาในแต่ละปีกว่า 2 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนพัฒนาภาคการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาคุณภาพความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง การดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ลดการใช้ถุงพลาสติก และกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย ซึ่งจะทำให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ใช้น้ำสะอาด เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย