เปิดแนวคิด “โรงพยาบาลติดดาว”

  • เปิดแนวคิด “โรงพยาบาลติดดาว”
  • พาณิชย์นัดรพ.เอกชนชี้แจง18มิ.ย.นี้
  • หวังเป็นทางเลือกของประชาชน

กรมการค้าภายใน นัดรพ.เอกชน 18 มิ.ย.นี้ แจงแนวคิดทำ “โรงพยาบาลติดดาว” เชิญรพ.เอกชนที่คิดค่ายา-บริการต่ำจนถึงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเข้าร่วม ลั่นไม่อยากใช้ชื่อ “ธงฟ้า” หวั่นรพ.มองถูกลดเกรด พร้อมแจงแนวปฏิบัติตามประกาศ “กกร.” ที่กำหนดสารพัดมาตรการให้รพ.ต้องปฏิบัติตาม ยันถ้าฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 18 มิ.ย.นี้ จะเชิญโรงพยาบาลเอกชน 353 ราย มาชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.62 และกำหนดให้โรงพยาบาลต้องแจ้งราคาซื้อ และขายยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์มาให้กรมภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้ รวมถึงบทลงโทษ ที่มีทั้งจำและปรับหากไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ จะชี้แจงแนวคิดการทำโรงพยาบาลธงฟ้า หรือโรงพยาบาลติดดาว ที่ขณะนี้กระแสสังคมให้การสนับสนุนมาก

”เรื่องโรงพยาบาลธงฟ้า อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้ เพราะบางโรงพยาบาลอาจจะคิดว่าเป็นการลดเกรดของเค้า แต่กรมจะทำในลักษณะ จัดลำดับโรงพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีค่ารักษา ค่าบริการเป็นธรรมกับประชาชน คือ อยู่ในราคาต่ำไปจนถึงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ฯลฯ แล้วจะมอบตราสัญลักษณ์ หรือติดดาวให้ ถ้าโรงพยาบาลใดเข้าตามเงื่อนไขทุกข้อ ก็จะได้ 5 ดาว ถ้าไม่ได้ทุกข้อก็จะได้ดาวลดหลั่นลงไป แล้วจะช่วยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ”

นายวิชัย กล่าวว่า การดำเนินการเช่นนี้ ถือเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนแข่งขันกันให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้มีผู้เข้าไปรับการรักษามากขึ้น ขณะเดียวกัน ประชาชนจะมีทางเลือกมากขึ้นในการรักษาพาบาล รวมถึงลดความแออัดของคนป่วยให้กับโรงพยาบาลรัฐได้ด้วย เชื่อว่า โรงพยาบาลเอกชนที่คิดค่ายา และค่ารักษาพยาบาลในราคาต่ำไปจนถึงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย น่าจะเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และน่าจะให้ความร่วมมือ