เปิดวิสัยทัศน์มุมคิด “จรีพร จารุกรสกุล” มองวิกฤติเป็นโอกาส ผู้นำ WHA ให้ก้าวเร็วกว่าคนอื่นเสมอ