เปิดรายได้ปี2561 “ทีวีดิจิทัล” ช่อง7 ครองแชมป์รายได้สูงสุด

  • ธุรกิจทีวีดิจิทัลปั๊มเงิน20,412 ล้านบาท
  • ช่อง7 โกย4,594 ล้านบาทเวิร์คพอยท์2,626 ล้านบาท
  • กลุ่มช่อง3 มี3 ช่องมีรายได้ 2,571.69 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลได้นำส่งรายได้ปี2561 ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช. ) ตรวจสอบเป็นทีเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปคิดคำนวณการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายได้ปีในอัตรา2% ของรายได้รวมโดยปี2561 ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลมีรายได้รวม20,412.97  ล้านบาทเพิ่มขึ้น17.90% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้17,313.70 ล้านบาท 

ทั้งนี้หากแบ่งตามกลุ่มมรายการดังนี้ช่องเด็กและครอบครัวมี2 ช่องคือช่อง13 หรือช่อง3 แฟมิลี่  บริษัทบีอีซี-มัลติมีเดียวจำกัด  ปี2561 มีรายได้146.28 ล้านบาทเพิ่มขึ้น46.80% จากปี2560 ที่มีรายได้99.65 ล้านบาทช่อง14 หรืออสมทเด็กและแฟมิลี่ของบริษัทอสมท. จำกัด(มหาชน) มีรายได้48.20 ล้านบาทลดลง3.38% จากปี2560 มีรายได้50.11 ล้านบาท 

รายการข่าวและสาระทั้งหมด6 ช่องปี2561 มีรายได้รวม1,441.16 ล้านบาทเพิ่มมขึ้น10% จากปี2560 ที่มีรายได้1,309 .30 ล้านบาทได้แก่ช่อง16 หรือทีเอ็นเอ็น24 ของบริษัทไทยนิวส์เน็ตเวิร์คจำกัดปี2561 มีรายได้392.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้น3.54% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้379 ล้านบาท,ช่อง18 หรือนิวทีวีบริษัทดีเอ็นบรอดคาสท์จำกัดปี2561 มีรายได้111 .02 ล้านบาทลดลง3.81% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้115.42 ล้านบาท 

 ช่อง19 บริษัทสปิรงนิวส์เทเลวิชั่นจำกัดปี2561 มีรายได้223.72 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น17.98% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้189.61 ล้านบาท,ช่อง20 ไบรท์  ทีวีของบริษัทไบรท์ทีวีจำกัดปี2561 มีรายได้247.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.21%จากปี2560 ที่มีรายได้216.39 ล้านบาท  ,ช่อง21 วอยซ์ทีวีของบริษัทวอยซ์ทีวี  จำกัดปี2561 มีรายได้35.98 ล้านบาทลดลง42.01% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้62.05 ล้านบาท,ช่อง22 เนชั่นของบริษัทเอ็นบีซีเน็กซ์วิชั่นจำกัดปี2561 มีรายได้430.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น24.21% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้346.80 ล้านบาท 

ส่วนช่องเอสดีหรือระบบความคมชัดปกติ  ปี2561 มีรายได้รวม8,083 ล้านบาทลดลง2.56%จากปี2560 มีรายได้8,295  ล้านบาทได้แก่ช่อง23 เวิร์คพอยท์ของบริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดปี2561 มีรายได้2,626.16 ล้านบาทลดลง1 7.22% เมื่อเทียบกับปี2560มีรายได้3,172.46 ล้านบาท,ช่อง24 ทรูโฟร์ยู  บริษัททรูโฟร์ยสเตชั่นจำกัดปี2561 มีรายได้764.70 ล้านบาทลดลง1.93% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้779.70 ล้านบาท,ช่องจีเอ็มเอ็ม25 บรษัทจีเอ็มเอ็มแชนแนลจำกัดปี2561 มีรายได้638.93 ล้านบาทลดลง17.03 % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้770.11 ล้านบาท

,ช่อง26 สปริงบริษัทสปริง26 จำกัดปี2561 มีรายได้  213.64 ล้านบาทเพิ่มขึ้น30.95  % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้  163.14 ล้านบาท,ช่อง27 หรือช่อง8 อาร์เอสของบริษัทอาร์เอสเทเลวิชั่นจำกัดปี2561 มีรายได้  1,396.94 ล้านบาทเพิ่มขึ้น3.65 % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้1,347.80 ล้านบาท,ช่อง28 หรือช่อง3 เอสดี  ของบริษัทบีอีซี  มัลติมีเดียจำกัด  ปี2561 มีรายได้  625.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้น26.01 % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้496.34  ล้านบาท, ช่อง29 บริษัทโมโนบรอดคาซท์จำกัดปี2561 มีรายได้  1,817.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้น16.07  % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้1,565.97  ล้านบาท

สำหรับช่องเอชดีหรือระบบความคมชัดสูงปี2561 มีรายได้รวม10,693.87 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น41.47% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้7,559.03 ล้านบาทได้แก่ช่อง30 อสมท. ปี2561 มีรายได้  486.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้น173.78  % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้  177.64 ล้านบาท,ช่องวัน31 บริษัทวันสามสิบเอ็นจำกัดปี2561 มีรายได้ล้านบาท1,622.07  เพิ่มขึ้น217.95 % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้  510.16 ล้านบาท,ช่อง32 ไทยรัฐทีวีบริษัททริปเปิลวีบรอดคาสท์จำกัดปี2561 มีรายได้918.57  ล้านบาทเพิ่มขึ้น37.96 % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้665.81 ล้านบาท

ช่อง33เอชดีบริษัทบีอีซี-มัลติมีเดียจำกัดปี2561 มีรายได้เท่ากับปี2560 ที่1,800 ล้านบาท,ช่อง34 อมรินทร์ของบริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่นจำกัดปี2561 มีรายได้ล้านบาท892.40เพิ่มขึ้น72.07  % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้518.63 ล้านบาท, ช่อง35 หรือช่อง7เอชดีบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดปี2561 มีรายได้ล้านบาท4,5974.21 เพิ่มขึ้น27.93% เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้3,591.12 ล้านบาท,ช่อง36 พีพีทีวีของบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอรดคาสติ้งจำกัดปี2561 มีรายได้380.19 ล้านบาทเพิ่มขึ้น28.59  % เมื่อเทียบกับปี2560 มีรายได้295.66 ล้านบาท