เปิดราคาโครงการที่อยู่อาศัยยอดฮิตใน 5 เดือน

  • 5 เดือนของปีป2562 ห้องชุดราคาหลักล้านเปิดตัวมากสุด
  • “โสภณ”​แนะ ก่อนเปิดตัวโครงการใหม่ต้องศึกษาให้ดีกันผิดพลาด

ดร.โสภณ พรโชคชัย  ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA   เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยที่เด่นที่สุดในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2562 มีทั้งหมด 37,608 หน่วย รวมมูลค่า 147,209 หน่วย หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.925 ล้านบาท เป็นห้องชุดถึง 66% รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ 18.5% และบ้านเดี่ยว 10.2%  แต่หากพิจารณาในด้านมูลค่าห้องชุดจะมีสัดส่วน 56.8% รองลงมากลับเป็นบ้านเดี่ยว 22.6% และทาวน์เฮาส์ 14.2%

  อันดับที่ 1 ห้องชุด ระดับราคาหน่วยละ 0.501-1.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 7,816 หน่วย รวมมูลค่า 7,524 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 0.963 ล้านบาท กลุ่มนี้มีการเปิดตัวโครงการในจำนวนที่มากที่สุด

            อันดับที่ 2 ห้องชุด ระดับราคาหน่วยละ 1.001-2.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 5,740 หน่วย รวมมูลค่า 10,055 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 1.752 ล้านบาท กลุ่มนี้มีการเปิดตัวโครงการในจำนวนที่มากเป็นอันดับที่สอง

            อันดับที่ 3 ห้องชุด ระดับราคาหน่วยละ 2.001-3.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 3,700 หน่วย รวมมูลค่า 9,380 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.535 ล้านบาท กลุ่มนี้มีการเปิดตัวโครงการในจำนวนที่มากเป็นอันดับที่สาม

            อันดับที่ 4 ห้องชุด ระดับราคาหน่วยละ 5.001-10.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 3,116 หน่วย รวมมูลค่า 21,036 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 6.751 ล้านบาท กลุ่มนี้มีการเปิดตัวโครงการในจำนวนที่มากเป็นอันดับที่สี่แต่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

            อันดับที่ 5 ห้องชุด ระดับราคาหน่วยละ 3.001-5.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 3,107 หน่วย รวมมูลค่า 12,441 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 4.004 ล้านบาท กลุ่มนี้มีการเปิดตัวโครงการในจำนวนที่มากเป็นอันดับที่ 5 แต่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับที่ 3

            อันดับที่ 6 ทาวน์เฮาส์ ระดับราคาหน่วยละ 3.001-5.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 3,104 หน่วย รวมมูลค่า 11,267 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.630 ล้านบาท กลุ่มนี้เป็นสินค้าทาวน์เฮาส์ราคาปานกลางที่ยอดนิยม

            อันดับที่ 7 บ้านเดี่ยว ระดับราคาหน่วยละ 5.001-10.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 2,739 หน่วย รวมมูลค่า 18,469 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 6.743 ล้านบาท กลุ่มนี้มีการเปิดตัวโครงการในจำนวนที่มากเป็นอันดับที่ 7 แต่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับที่ 2

            อันดับที่ 8 ทาวน์เฮาส์ ระดับราคาหน่วยละ 2.001-3.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 2,628 หน่วย รวมมูลค่า 6,383 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.429 ล้านบาท กลุ่มนี้ถือเป็นทาวน์เฮาส์ราคาค่อนข้างถูก

            อันดับที่ 9 ห้องชุด ระดับราคาหน่วยละ 10.001-20.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 946 หน่วย รวมมูลค่า 11,809 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 12.484 ล้านบาท นี่เป็นสินค้าราคาแพง มีการเปิดตัวน้อย แต่มูลค่าสูงมาก

            อันดับที่ 10 ห้องชุด ระดับราคาหน่วยละ > 20.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 419 หน่วย รวมมูลค่า 11,364 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 27.122 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นสินค้าราคาแพง มีการเปิดตัวน้อย แต่มูลค่าสูงมาก

            อันดับที่ 11 บ้านเดี่ยว ระดับราคาหน่วยละ > 20.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวทั้งหมด 350 หน่วย รวมมูลค่า 9,281 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 26.518 ล้านบาท ถือเป็นสินค้าราคาแพง มีการเปิดตัวน้อย แต่มูลค่าสูงมาก

            สำหรับสินค้าที่น่าห่วงได้แก่

            1. ตึกแถว ราคา 3.001-5.000 ล้านบาท

            2. บ้านแฝด ราคา > 20.000 ล้านบาท

            3. ตึกแถว ราคา 10.001-20.000 ล้านบาท

            4. บ้านแฝด 5.001-10.000 ล้านบาท

            5. ทาวน์เฮาส์ 10.001-20.000 ล้านบาท

          “ขณะนี้ สินค้าราคาถูกยังขายได้ช้า ในขณะที่สินค้าราคาแพงยังขายได้ดีกว่า แต่ทุกภาคส่วนขายได้ช้าลงกว่าเดิม   ซึ่งการเปิดตัวโครงการใหม่ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดให้ดี เผื่อว่าจะได้ไม่ผิดพลาดในการขายในภายหลัง”