ท่องเที่ยว6เดือนแรกสร้างรายได้1.5ล้านล้าน

  • ท่องเที่ยว6เดือนแรกสร้างรายได้1.562ล้านล้านบาท
  • ยังห่างไกลเป้าหมาย 3.4 ล้านล้านบาท
  • ต่างชาติเที่ยวไทย 19 ล้านคน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 (ม.ค.–มิ.ย.2562) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ในภาวะทรงตัว มีจำนวน 19.9 ล้านคน ขยายตัวเพียง 2% สร้างรายได้เข้าประเทศ 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% ขณะที่คนไทยเที่ยวในประเทศ 77.5 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 5% และรายได้ 562,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% ทำให้ในครึ่งปีแรกมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.562 ล้านล้านบาท จากที่ตลอดทั้งปีตั้งเป้าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 11.5% คิดเป็นเม็ดเงิน 3.4 ล้านล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12% คิดเป็นวงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็นเงิน 1.2 ล้านล้านบาท

สำหรับ 6 เดือนแรกของปีนี้ในตลาดต่างประเทศนั้น โดยภูมิภาคที่จำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตดี ได้แก่ เอเชียใต้ เพิ่มขึ้น17% อาเซียน เพิ่มขึ้น 5% และอเมริกา เพิ่มขึ้น 3% และภูมิภาคที่จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ในภาวะทรงตัว ได้แก่ เอเชียตะวันออก เพิ่มขึ้น 0.1% แอฟริกาเพิ่มขึ้น 0.1% ยุโรปรวมถึงโอเชียเนีย ลดลง 0.7% ส่วนภูมิภาคที่จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัว คือ ตะวันออกกลางลดลง 6 %