เทสโก้ โลตัส ปรับรูปแบบค้าปลีกใหม่ทั่วประเทศ ตอบรับการขยายของสังคมเมือง

  • ทำการปรับโฉม2,000 กว่าสาขาทั่วประเทศไทย
  • เอ็กซ์เพรส 1,600 สาขาจะปรับปรุงโฉมใหม่เน้นอาหารพร้อมทาน พร้อมขยายเพิ้มอีก 750 สาขาใน3ปี
  • ไฮเปอร์มาร์ตขนาดใหญ่ 400 สาขาจะปรับโฉมใหม่บางสาขาจะลดขนาดพื้นที่ลงและเพิ่มในสัดส่วนของพื้นที่เช่าและร้านอาหารมากขึ้น

พร้อมสร้างจุดยืนที่แตกต่างผ่านทั้งสินค้าและช่องทางออมนิแชนแนลเพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ตรงใจลูกค้ายุคสังคมเมือง ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น และขยายพื้นที่ใหับริการช้อปปิ้งออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 3 ปี
 
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า ทางเทสโก้ โลตัสได้ทำการปรัยปรุงรูปแบบธุรกิจในประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย หลังจากดำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจากสัดส่วนสังคมเมืองประมาณ 30% เพิ่มขึ้นเป็น 50% ในปัจจุบันและเพิ่มเป็น 58% ในปี 2573

“เทสโก้ โลตัส จำเป็นจะต้องปรับรูปแบบค้าปลีกเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างจุดยืนที่แตกต่างทั้งในด้านของสินค้าและช่องทาง ซึ่งรวมถึงการเดินหน้าเปิดสาขาเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการปรับร้านค้าขนาดเล็กที่มีอยู่ให้เป็นร้านค้าโฉมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสังคมเมืองได้ดีกว่าเดิม ในส่วนของสาขาขนาดใหญ่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และสินค้าที่วางจำหน่าย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสบการณ์แบบออมนิแชนแนลอย่างแท้จริง”
 

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส

ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส มีทั้งหมด 2,000 สาขา แบ่งเป็น เอ็กซ์เพรส 1,600 สาขา ภายใน 3 ปีนี้จะเพิ่มอีก 750 สาขา รองรับการเติบโตของสังคมเมือง พร้อมปรับรูปโฉมใหม่ให้มีสินค้าพร้อมรับประทานมากขึ้น ส่วนอาหารสดที่ผู้บริโภคซื้อนำไปปรุงอาหารที่บ้านจะต้องเน้นหนักต่อไป โดยตั้งเป้าปรับโฉมใหม่ให้เสร็จภายใน 3 ปีข้างหน้าโดยใช้งบประมาณสาขาละ 5-6 ล้านบาทขึ้นไป

สำหรับสาขาไฮเปอร์มาร์ต ซึ่งเป็นศูนย์ขนาดใหญ่มี 400 สาขา ซึ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่จะทำการปรับปรุง และบางแห่งลดขนาดพื้นที่ลง เพิ่มเพิ่มที่สัดส่วนของมอลล์หรือร้านอาหารเพิ่มขึ้น เช่นสาขาพัฒนาการเดิมพื้นที่ ขนาด 10,000 ตารางเมตร ปรับพื้นที่เหลือ 4,000 ตารางเมตร แต่เพิ่มพื้นที่ททางด้านของมอลล์หรือพื้นที่เช่าและร้านอาหารแทน

“สังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นสภาพการจราจรติดขัด การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งต่างๆ รวมทั้งการแข่งขัน ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องปรับปรุงธุรกิจให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามจุดแข็งยังคงเน้นถึงการช็อปปิ้งทั้งด้านราคาและความคุ้มค่าส่วนกำลังซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่มีนัยะสำคัญกับยอดขายของเทสโก้ โลตัสมากนัก”