เทรดวอร์-บาทแข็งฉุดส่งออกอัญมณี

  • 5เดือนยอดส่งออกติดลบหนัก
  • แต่ยังใจชื้นเห็นแนวโน้มฟื้นตัว
  • แนะผู้ส่งออกเจาะตลาดลูกค้าใหม่

สถาบันอัญมณีฯ เผยสงครามการค้า บาทแข็ง ฉุดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ 5 เดือนติดลบ 9.98% แต่มีแนวโน้มฟื้นตัว หลังสงครามการค้าเห็นทางออก แนะผู้ผลิตปรับตัวเจาะตลาดรายกลุ่ม เน้นขายออนไลน์

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 62 ว่า มีมูลค่า 4,605.80 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9.98% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 145,264.11 ล้านบาท ลดลง 9.70% หากหักการส่งออกทองคำ ที่มีความผันผวนของราคาออก จะมีมูลค่าส่งออก 3,043.18 ล้านเหรียญฯ ลดลง 2.84% คิดเป็นเงินบาท 96,000.12 ล้านบาท ลดลง 2.51%

สำหรับปัจจัยที่ทำให้การส่งออกลดลง มาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง จากผลกระทบของสงครามการค้าที่ทำให้เศรษฐกิจ และการค้าโลกชะลอตัว อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาก ทำให้สินค้าไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงยังมีความไม่แน่นอนจากกรณีเบร็กซิท ที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ที่กระทบความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สงครามการค้ามีแนวโน้มดีขึ้น หลังผู้นำสหรัฐฯ และจีน ตกลงที่จะร่วมกันหาทางออก หากมีความชัดเจน จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าโลก และการส่งออกในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่จะดีขึ้นตามไปด้วย แต่ผู้ผลิตและผู้ส่งออก จะต้องปรับตัว ผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการที่เปลี่ยนไป โดยการเจาะตลาดไปยังลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มมิลเลนเนียล (กลุ่มเจนวาย), กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทราบที่มาของวัตถุดิบ และเจาะตลาดออนไลน์ ที่กำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น