เตือน!ขับรถป้ายแดงไม่ยอมเปลี่ยนป้ายระวังถูกปรับไม่เกินหมื่นบาท

ขนส่งระบุ!เงื่อนไขใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน30วันนับจากวันรับรถ-ใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ ระหว่างรอการจดทะเบียน แนะ!เจ้าของรถเร่งจดทะเบียนรถหากใช้ป้ายเกินกำหนดถูกตำรวจจับโทษปรับสูงสุดไม่เกินหมื่นบาท

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากที่มีผู้ซื้อรถยนต์ใหม่และไม่ยอมเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากป้ายแดงเป็นป้ายที่ถูกกฎหมาย จำนวนมากนั้น ทางขนส่งทางบกแจ้งว่าได้มีการกำหนดให้ผู้ใช้รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียน “ป้ายแดง” ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วันเท่านั้น นับจากวันรับรถ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย ทั้งนี้เจ้าของรถหากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ตรวจการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจะตรวจสอบในทุกพื้นที่เข้มข้นจริงจัง หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้นขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายรถอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารดำเนินการจดทะเบียนรถ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อรถเกี่ยวกับงื่อนไขการใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้น โดยต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้ป้ายแดง

นายพีระพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นขนส่งทางบกยังได้กวดขันเข้มงวดตรวจสอบกรณีที่มีการประกาศขายป้ายแดงปลอมผ่านสื่อออนไลน์ที่ขณะนี้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางนั้น ถือเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับวิธีการสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสังเกตไดโดยดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้