“เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” ผอ.วิจัยทีดีอาร์ไอ เสียชีวิตเหตุต้นไม้ล้มทับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (31 ต.ค. 2562) ได้เกิดอุบัติเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับ นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านบริหารการจัดการระบบเศรษฐกิจฝ่ายวิจัย เศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่บ้านตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของการสวดพระอภิธรรมศพ จะจัดขึ้น ณ วัดธาตุทอง ในวันที่ 2 พ.ย. 2562

สำหรับประวัติในด้านการทำงานของนางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในสถาบันทีดีอาร์ไอ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เช่น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย นโยบายการแข่งขัน การป้องกันการผูกขาดและการคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ประสบการณ์ทำงานปี 2531-2532 รองนักวิจัยฝ่ายอุตสาหกรรม การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มูลนิธิทีดีอาร์ไอ ปี 2533-2534 เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ Queen’s University ปี 2538-2543 เป็นผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิทีดีอาร์ไอ ปี 2544-2550 ผอ.ด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิทีดีอาร์ไอ ปี 2550-2551 เลขานุการ รมว.คลัง (นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์) ปี 2551-ปัจจุบัน ผอ.วิจัย ด้านบริหารการจัดการระบบเศรษฐกิจฝ่ายวิจัย เศรษฐกิจรายสาขา