เดินทางสุดคุ้มไปกับ บขส.

เดินทางสุดคุ้มไปกับ บขส. กับโปรโมชั่นใหม่ ลด 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 #บขส. ขนส่งความสุข……ทุกเส้นทาง

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.transport.co.th หรือสอบถาม Call Center 1490