เช็คเลย! ไทยฉีด “วัคซีนโควิด-19” แล้วกี่ราย-จังหวัดไหนฉีดวัคซีนแล้วบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในไทย ถือว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยวัคซีนล็อตแรกได้จัดส่งให้องค์การเภสัชกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 800,000 โดส และวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีการส่งมอบล็อตที่ 3 อีกจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทแอสตราเซเนกา ขณะที่ วันที่ 25 เม.ย.มีวัคซีนโควิดของซิโนแวค อีก 500,000 โดส รวมแล้วประเทศไทยมีวัคซีนโควิดทั้งหมด 2.5 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 3 พ.ค.2564 รัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วทั้งหมด 1.49 ล้านโดส คิดเป็น 1.57% ของประชากรชาวไทยทั้งหมด 70 ล้านคน โดยแบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1.10 ล้านราย และวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 392,546 ราย

สำหรับจังหวัดที่มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 254,909 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 70,891 ราย

2.ภูเก็ต แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 95,818 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 91,998 ราย

3.สมุทรสาคร แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 121,464 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 45,748 ราย

4.ตาก แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 44,536 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 23,342 ราย

5.สุราษฎร์ธานี​ แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 33,069 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 25,536 ราย