เชือดแล้ว!โรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลโหด

.เชือดแล้ว!โรงพยาบาลค่ารักษาแพงโหด

.สุดทนแค่ท้องเสียจ่าย 3 หมื่น
กรมการค้าภายใน เอาจริง ส่งตำรวจดำเนินคดีโรงพยาบาลเอกชน 1 ราย กรณีคิดค่ารักษาอาการท้องเสียถึง 3 หมื่น และคิดค่ายาแพงเกินจริงแล้ว โทษคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเดินหน้าทำฐานข้อมูลราคาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ หลังทำข้อมูลราคายาเสร็จแล้ว ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือน ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบ เปรียบเทียบราคาของแต่ละโรงพยาบาลก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา


ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า กรมการค้าภายในได้ส่งเรื่องกรณีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคิดค่ารักษาพยาบาลและค่ายาแพงเกินจริงจำนวน 2 กรณี คือ การร้องเรียนการเข้ารับการรักษาพยาบาลอาการท้องเสีย แต่โรงพยายาลเรียกเก็บที่ค่ารักษาพยาบาลรวม 30,000 บาท และการร้องเรียนเรื่องราคายาแพงเกินจริง ไปให้เจ้าหน้าทีาตำรวจดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 แล้ว หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการค้ากำไรเกินควรจริง มีความผิดตามมาตรา 29 ของกฎหมายฉบับนี่ โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ กรณีค่ารักษาอาการท้องเสีย กรมการค้าภายในเห็นว่า เป็นการรักษาที่มากเกินกว่าความจำเป็น และมีการคิดราคาเกินสมควร และกรณีค่ายา เมื่อเปรียบเทียบกับราคาในบัญชียาที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) พบว่า มีการคิดราคาสูงเกินจริงมาก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย จึงต้องส่งดำเนินคดี 
ส่วนที่กรณีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยืนยันว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ ไม่ได้รักษาเกินกว่าเหตุ และไม่มีความผิดนั้น ถือเป็นการดำเนินการของ สบส. ที่พิจารณาเฉพาะการรักษาพยาบาล  และใช้กฎหมายคนละฉบับกับกรมการค้าภายในในการพิจาณณา โดยกรมการค้าภายใน จะพิจารณาเฉพาะเรื่องราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เท่านั้น   


สำหรับการส่งเรื่องดำเนินคดีครั้งนี้ ถือเป็นคดีแรก ที่มีการดำเนินคดีกับโรงพยาบาบเอกชน ที่เอาเปรียบผู้ป่วย คิดราคายาและค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง หลังจากประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดมาตรการกำกับดูแลยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 นอกจากนี้ ขณะนี้ กรมการค้าภายในได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ เช่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลราคาเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ให้เป็นระบบ ก่อนที่จะนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมฯ ที่ www.dit.go.thเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคา และเปรียบเทียบราคาของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษาได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้จัดทำฐานข้อมูลราคายาเสร็จสิ้น และพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมฯ แล้ว 
โดยในเบื้องต้น จะจัดทำฐานข้อมูลราคาของเวชภัณฑ์ ราว 3,000 รายการ และบริการทางการแพทย์ ประมาณ 5,000 รายการ ที่อยู่ในบัญชี UCEP ก่อน จากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมเวชภัณฑ์และบริการทาการแพทย์ทั้งหมด คาดว่า แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือน และเมื่อจัดทำเสร็จแล้ว จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป สำหรับการจัดทำฐานข่อมูบัญชีราคาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละโรพยาบาล ก่อนจะตัดสินใจเข้ารับการรักษาได้ และเมื่อเข้ารับการรักษาแล้ว หากพบว่า ถูกคิดค่าใช้จ่ายในราคาสูงเกินจริง หรือสูงกว่าราคาที่แจ้งไว้กับกรมการค้าภายใน สามารถร้องเรียนได้ทีาสายด่วน โทร. 1569 หากกรมตรวจสอบแล้วพบว่า คิดราคาสูงเกินจริง จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  


นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้โรงพยาบาลตื่นตัว และแข่งขันกันให้บริการในราคาที่ถูกลง เพราะผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาได้แล้ว หากยังคิดราคาสูงอยู่ ก็อาจเสียลูกค้าได้ และยังจะทำให้เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยถูกลงด้วย ซึ่งจะกระตุ้นให้ประชาชนหันมาทำประกัน เพื่อความมั่นคงของชีวิตมากขึ้น และจะช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลรักษาพยาบาลของภาครัฐได้ด้วย