เจรจา ”อาร์เซ็ป” คืบหน้าทีละเปราะ

  • 16ชาติสรุปเรื่องพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าแล้ว
  • หลังเป็นประเด็นขัดแย้งกันเองมานาน
  • พาณิชย์ย้ำเจรจาให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุด

กรมการค้าต่างประเทศ เผย “อาร์เซ็ป” หาข้อยุติในประเด็นการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าได้แล้ว มั่นใจช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการค้าขายใน 16 ชาติสมาชิก และเป็นผลดีต่อการค้าของไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจากฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ระหว่างอาเซียน และคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รอบล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 ว่า สมาชิกสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันมาอย่างยาวนานได้แล้ว โดยได้ตกลงที่จะใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า, การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง หรือการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต  เพื่อใช้เป็นเอกสารพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง ซึ่งจะทำให้การค้าขายระหว่างกันคล่องตัวมากขึ้น และทำให้การค้าขยายตัวได้เพิ่มขึ้น เพราะสมาชิกสามารถเลือกรูปแบบการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสมได้ และไม่ได้ถูกจำกัดว่าต้องใช้รูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าใดเป็นการเฉพาะ  

นอกจากนี้ สมาชิกยังตกลงได้เพิ่มเติมอีก 3 มาตรา คือ 1.การคำนวณสัดส่วนวัตถุดิบในภูมิภาค ที่ให้เลือกได้ว่าจะใช้วิธีคำนวณทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการค้า และความต้องการของผู้ประกอบการ  2.ความลับ ซึ่งกำหนดพันธหน้าที่ของสมาชิกในการรักษาความลับ  ช่วยรับประกันได้ว่า ข้อมูลทางการค้านั้น จะถูกเปิดเผยอย่างจำกัด และ3.แนวทางการบริหารจัดการสินค้า หรือวัตถุดิบที่เหมือนกันจนไม่สามารถจำแนกได้ และสามารถใช้แทนกันได้โดยสมบูรณ์ 

“การเจรจากฎถิ่นกำเนิดสินค้า เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว แม้ยังต้องหารืออีกหลายประเด็น เพื่อหาข้อสรุป แต่ถ้าบรรลุข้อตกลงในเรื่องรูปแบบการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าได้ จะทำให้หาข้อสรุปในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องได้ กรมจะเจรจาเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการไทย มั่นใจ อาร์เซ็ปจะเจรจาได้ข้อสรุปทั้งหมดในสิ้นปีนี้ตามเป้าหมาย”