เครื่องแรงติดเทอร์โบ “ส.ส.พปชร.”วอน สภาผู้ทรงเกียรติแก้ไขความเดือดร้อนชาวบ้าน

  • ส.ส.พปชร.วอนสภาผู้แทนคงโควต้าไร่ยาสูบ
  • งดการขึ้นภาษีสรรพสามิตเหตุกระทบอาชีพชาวไร่
  • เร่งนโยบายปลูกพืชทดแทน-สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.จังหวัดสุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ เสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบไปยังกระทรวงการคลัง ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรว่า จากกรณีที่ชาวไร่ยาสูบ ซึ่งมีทั้งในตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์และสุโขทัย พี่น้องได้รับความเดือดร้อนจากการประสบปัญหาการลดโควต้าอันมีผลมาจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ตลอดจนยังมีการกำหนดเพิ่มอัตราภาษี จาก อัตราร้อยละ20เป็นร้อยละ 40 นำมาซึ่งความวิตกกังวลต่อเกษตรกร ซึ่งคาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นทำให้ยาสูบ ต้องลดโควต้าถึงปี 2566

อีกประการหนึ่งกระแสการปลูกพืชทดแทน เช่น กัญชงหรือกัญชา จึงขอความชัดเจนในเรื่องของการปลูกพืชทดแทนซึ่งชมรมผู้ปลูกยาสูบ สมาคมภาคกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำข้อหารือมายังตนให้หารือต่อสภาให้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีการบริหารจัดการคงโควต้าเหมือนเดิมและของดการขึ้นภาษีสรรพสามิต รวมทั้งนโยบายการปลูกพืชทดแทนขอให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้วย

ด้านนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาฯ เกี่ยวกับการรับซื้อหัวมันสำปะหลังที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร โดยจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 2 รองจากนครราชสีมา มีเกษตรกรเพาะปลูกมากกว่า 30,000 ครอบครัว ปัจจุบันผู้รับซื้อหัวมันสำปะหลังจากเกษตรกรมี 3 กลุ่มคือพ่อค้าคนกลาง ผู้ประกอบกิจการลานมันและพี่ใหญ่ของวงการคือโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปัจจุบันทั้ง 3 กลุ่มยังใช้วิธีการรับซื้อหัวมันสำปะหลังแบบไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร เป็นวิธีการล้าหลังให้เกษตรกรนำผัวมันไปขายไม่มีดินเจือปนโดนหัก 10% หมายความว่าเกษตรกรนำมันไปขาย 100 กิโลกรัม จะได้รับเงินเพียง 90 กิโลกรัมเท่านั้น ถ้าขาย 1000 กิโลก็จะได้รับเงินเพียง 900 กิโลกรัม โดยอ้างว่าเป็นวิธีการที่ทำมานานแล้ว ทั้งที่ในพืนที่อื่นไม่ได้ทำเช่นนี้ จึงขอฝากไปยังกรมการค้าภายใน กระทรรวงพาณิชย์ ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้มีการรับซื้อในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คืนความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร

ขณะที่นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาผู้แทนราษฎร 3 เรื่อง คือ 1.การผลักดันให้สมุทรปราการเข้าสู่ eec เพราะเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม 2. รถไฟฟ้าจากสุวรรณภูมิไปสมุทรปราการ และ3.กระเช้าไฟฟ้าจากฝั่งตะวันตก ไปฝั่งตะวันออก

นายจิรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของถนน 2 เส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากแต่ยังเป็นถนนสองเลนอยู่ จึงอยากให้มีการจัดสรรงบประมาณเร่งดำเนินการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อรองรับกับการสัญจรไปมาของประชาชน

ด้านนายสรรพจน์ สุขศรีเมือง ส ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องจราจรและเศรษฐกิจรวมทั้งสุขภาพจิตของคนที่เดินทางจาก กทม.ไปภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาว่า ในสามจังหวัด คือ ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง มีสายการบิน Thai Smile บินลงไป แต่ต้องเดินทางจากดอนเมือง ไม่มีจากสุวรรณภูมิไปทางใต้ ทำให้การจราจรแออัดอยู่ที่ดอนเมือง โดยเฉลี่ยแล้วจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางถ้าแก้ปัญหาโดยให้สายการบิน Thai Smile ลงใน 3 จังหวัดนั้นด้วย จะทำให้รถที่เข้าวิภาวดีรังสิตลดลง