เคทีซีเอาแน่! ไตรมาส 3 ปล่อยกู้พิโก-นาโน

  • เคทีซีเปิดหน้าตักคนไทยเป็นหนี้นอกระบบ 6.4 แสนล้านบาท
  • พร้อมสนองนโยบายรัฐ จ่อคิวไตรมาส 3 ปล่อยกู้พิโก-นาโนไฟแนนซ์-จำนำทะเบียน
  • หวังดึงหนี้เข้าสู่ระบบ ต่อยอดบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล

นายชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี เปิดเผยในงาน “จับเข่าคุย เล่าความเสี่ยงหนี้นอกระบบ”ว่า คนไทยเป็นหนี้นอกระบบ 640,000 ล้านบาท คิดเป็น 5 % ของหนี้ครัวเรือนที่มีทั้งหมด 12.83 ล้านล้านบาท และปัญหาหนี้นอกระบบยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

“หนี้นอกระบบเกิดขึ้นจากการที่บุคคลขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงมีความจำเป็นต้องหนีไปพึ่งพาเจ้าหนี้บุคคลนอกระบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยสูงเป็นรายวันหรือรายเดือน นอกจากนี้หากลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็อาจใช้วิธีการตามทวงที่รุนแรง”

ทั้งนี้ภาครัฐเองได้ตระหนักถึงความรุนแรง และ ความเสี่ยงของปัญหาหนี้นอกระบบจึงได้หามาตรการดึงลูกหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบถูกต้องโดยได้ออกสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือนาโน ไฟแนนซ์  วงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน 36% ต่อปี  โดยเมื่อสิ้นเดือนมี.ค. 62 มีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ทั้งสิ้น 33 ราย จำนวนบัญชีที่ได้รับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ทั้งสิ้นเท่ากับ 1.91 ล้านบัญชี และ มียอดสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 30,600 ล้านบาท
นอกจากนี้ภาครัฐยังได้ออกสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ให้กับ บุคคลธรรมดา สินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 36% ต่อปี  ณ สิ้นเดือนมี.ค. 62 มีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว 443 ราย ใน 64 จังหวัด โดยมียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมเท่ากับ 76,787 บัญชี และ มียอดสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 599.56 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามช่วยเหลือด้านสินเชื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลดลงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและ คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิตยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายชุติเดช กล่าวอีกว่า ในส่วนของเคทีซี พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยคาดว่าไตรมาส 3 ปีนี้ เตรียมพร้อมที่จะรุกขยาย 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ นาโนไฟแนนซ์ พิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ที่ต่างจากเดิมจะช่วยเพิ่มโอกาสขยายตัวของสินเชื่อในอนาคตทั้งจากฐานลูกค้า และวงเงินที่ต่างจากสินเชื่อเดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ คาดหวังว่าจะเป็นหัวหอกในการขยายฐานรายได้ใหม่ ให้กับบริษัทเพิ่มเติมจากการทำธุรกิจหลักกับบัตรเครดิต และ สินเชื่อบุคคลต่อไป
“เคทีซียังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาพอร์ตลูกหนี้ โดยรวมให้มีคุณภาพที่ดีโดยจะควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้อยู่ในอัตราที่ต่ำเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่ขอสินเชื่อ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี้ครัวเรือนให้กับภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวม”