“เคทีซี”ตั้งธงปล่อยกู้สินเชื่อบุคคลรายใหม่

  • แบงก์ชาติคุมเข้มลูกค้าหดหาย10%
  • ครึ่งปีหลังเน้นสินเชื่อมีวัตถุประสงค์
  • ผนึก4สถาบันปล่อยกู้เรียนภาษาอังกฤษ

   นางสาวพิชามนจิตรเป็นธรรมผู้อำนวยการธุรกิจสินเชื่อบุคคลบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด(มหาชน) หรือเคทีซี  เปิดเผยว่าตลาดสินเชื่อบุคคลครึ่งปีหลังการแข่งขันยังคงรุนแรงโดยเคทีซีมีแผนรุกธุรกิจเข้มข้นขึ้น  และมุ่งเน้นคุณภาพลูกหนี้และการเติบโตอย่างยั่งยืนบน4 แกนหลักคือ1. มุ่งปล่อยสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่2. รักษาและผูกสัมพันธ์ระยะยาวกับฐานสมาชิก3. พัฒนาคุณสมบัติและบริการสินเชื่อเคทีซีพราวตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกรวดเร็วในยุคดิจิทัล  และ4. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

   “สินเชื่อบุคคลครึ่งปีหลังการแข่งขันยังรุนแรงเป้าหมายที่จะเติบโตไม่ต่ำกว่า10 % ในปีนี้นับเป็นงานที่ท้าทายเหนื่อยแต่สนุกกับการไปให้ถึงเป้าหมายเพราะเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อบุคคลทำให้ลูกค้าหายไปดังน้ันกลยุทธ์ในช่วงคร่ึ่งปีหลังเคทีซีจะเน้นเพิ่มปริมาณลูกค้าและคุณภาพหนี้เพื่อให้การเติบโตอย่างหยั่งยืน”  

   ทั้งนี้เกณฑ์การควบคุมสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่กำหนดให้ปล่อยสินเช่ือได้ไม่เกิน3 รายบัตรต่อรายนั้นส่งผลกระทบและสูญเสียโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ซึ่งเบื้องต้นจากการประเมินพบว่าส่งผลทำให้ลูกค้าใหม่ลดลงประมาณ5-10% ซึ่งใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมที่ลูกค้าใหม่ลดลงเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อให้การปล่อยสินเชื่อไปเป็นตามเป้าหมายก็ต้องเพิ่มปริมาณลูกค้า

   สำหรับแนวทางการปล่อยสินเชื่อบุคคลจะเน้นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์มากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการชำระคืนของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีวินัยมากกว่าการกู้ยืมแบบทั่วไปและมีหนี้เสียน้อยมากพร้อมนำร่องเปิดตัวสินเชื่อเพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบันสอนภาษา4 สถาบันรวม44 สาขาได้แก่วอลล์สตรีทอิงลิช,แชมป์อิงริช,แลงเกวจเอ็กซ์เพรสและอินสไปร์อิงลิชผู้สนใจสามารถสมัครและยื่นเอกสารที่สถาบันนั้นๆได้โดยตรงและสามารถทราบผลการอนุมัติภายใน1 ชั่วโมงโดยสมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฯพิเศษ0% นานสูงสุด24 เดือนนอกจากนี้เคทีซีมีแผนขยายสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกับโรงพยาบาลและเสริมความงามขณะเดียวกันได้ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้เพิ่มสัดส่วนสินเชื่อที่วัตถุประสงค์จากเดิม5 % เป็น10 % ของพอร์ตสินเชื่อรวม

   นางสาวพิชามนกล่าวอีกว่าในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาเคทีซีมียอดหนี้สินเชื่อบุคคล26,483 ล้านบาทเพิ่มขึ้น8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ฐานสมาชิกสินเชื่อบุคคลเท่ากับ967,059 บัญชีขยายตัว12.8% โดยในปีนี้ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่177,000 บัญชีซึ่งปัจจุบันมียอดลูกค้าเข้ามาแล้ว60,000 บัญชี  สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลปัจจุบันอยู่ที่0.78% ลดลงจากที่ผ่านมาที่อยู่ที่0.82% และทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่0.78%

   “สินเชื่อบุคคลไตรมาส2 ที่ผ่านมาคาดว่าจะเติบโตดีจากไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลที่มีการใช้จ่ายมากเพราะเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันรวมถึงเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนด้วย”