“อุตตม”เชื่อรัฐบาลใหม่พร้อมให้ความสำคัญกับ SME

  • แนะผู้ประกอบการเตรียมตัวก้าวสู่สังคมไร้เงินสด
  • ชี้รัฐบาล-ภาคเอกชนจะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแนวทางที่ดีขึ้น

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวระหว่างการเปิดงาน “Smart SME EXPO 2019” ว่า โลกยุคดิจิทัล ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ SME ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม SME ไทย จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน เพื่อก้าวเข้าสู่เวทีการค้าในโลกยุคใหม่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานพันธมิตร จึงต้องร่วมมือช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย เพื่อนำ SME เชื่อมโยงเพื่อมุ่งไปสู่การ “Transforms” การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ คาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสานต่องานในการดูแลผู้ประกอบการ SME หลังจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้ปูพื้นฐานเอาไว้หลายด้าน โดยเฉพาะการทำตลาดยุคดิจิทัล การปรับตัวค้าขายแบบไร้เงินสด เนื่องจากทิศทางกระแสโลกกำลังก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด หาก SME ไม่ปรับตัวจะอยู่ลำบาก จึงพร้อมผลักดันทั้งผู้ประกอบการระดับ Micro SME และ Startup

ขณะเดียวกัน SME จะต้องเปิดใจรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ด้วยการหาพันธมิตรหุ้นส่วนเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ทั้งเงินทุน ความรู้ การบริหารจัดการ เพื่อให้ธุรกิจอยู่และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งพยายามดึงจุดเด่นของธุรกิจขึ้นมาเน้นทำจุดขายเพื่อให้ตลาดยุคใหม่ยอมรับและขยายตลาดออกไปได้

สำหรับงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการ SME จะได้พบกับโอกาสใหม่ๆในขณะที่โลกกำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตนจึงของฝากให้ผู้ประกอบการ SME ได้ปรับตัวดังต่อไปนี้

  1. ผู้ประกอบการต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้างว่าวันนี้ตลาด SME ไทยคือระดับโลก วันนี้เรามีเครื่องมือที่พร้อมแล้วบางส่วนเช่น ระบบ E-payment ซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆกำลังก้าวไปสู่ระบบ Cashless Society หรือ สังคมไร้เงินสด ซึ่งผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะเปิดกว้างปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดังกล่าว
  2. ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบเป็นทีม หรือ เครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวทั้งหมดในกระบวนการ เราอาจจะเป็นผู้ผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ และอาจจะมีเครือข่ายที่ทำด้านการขยายตลาด
  3. ค้นหาจุดแข็งของตัวเรา และพัฒนาจุดแข็งนั้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประเทศไทยในอยู่ในจุดที่เรียกว่ายังมีโอกาสเปิดกว้าง วันนี้เรื่องการเมืองเราก็เดินหน้า เรื่องเศรษฐกิจผมเชื่อว่าทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนมองเห็นพ้องกันว่า ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ให้ก้าวหน้า โอกาสการเติบโตของ SME ต่อจากนี้ ผมเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะให้ความสำคัญต่อยอดกับการพัฒนา SME