อิสระ”แนะประธานสภาหอฯ-ส.อ.ท. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย

หวั่นเอกชนถดถอยสวนภาพรวมประเทศ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในวงสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2019: Rethinking the future ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์หรือ สศช.) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) จัดขึ้น ว่า ภาคเอกชนไยต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายหลังผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี 2562 ในส่วนของภาคเอกชนได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 27 ร่วงลงจากอันดับที่ 25 ของปีก่อนหน้า อีกทั้งยังพบว่าก่อนหน้านี้อยู่ในอันดับที่ 25 มานานถึง 5 ปีแล้วไม่มีการพัฒนาขึ้น ทั้งๆที่ภาพรวมของประเทศดีขึ้น ถึง 5 อันดับ จากอันดับที่ 30 มาเป็นอันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศทั่วโลก

“ผมคิดว่า ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ควรตั้งวงหารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคิดแก้ปัญหานี้ร่วมกัน โดยใช้มหาวิทยาลัย เป็นตัวกลางในการจัดหลักสูตร และเอาผู้ที่มีประสบการณ์มาอบรมให้ ซึ่งตอนนี้ ผมได้คุยกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดหลักสูตรลักษณะนี้ขึ้น เพื่ออบรมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าใจความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเข้าใจปัญหา ตลอดจนให้คิดจัดทำยุทธศาสตร์ของตัวเองได้”

นายอิสระ กล่าวว่า ตอนนี้เอกชนต้องช่วยตัวเองอย่าไปรอรัฐบาล แต่ปัญหาของภาคเอกชน คือเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่สู้ไม่ยอมปรับตัวเองไปแข่งขัน ทั้งๆที่เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจะไม่สามารถสู้ ประเทศอื่นๆได้เลย ขณะเดียวกันคนสูงอายุหรือคนรุ่นเก่าควรจะเปิดให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการชุดต่างๆของภาครัฐ ควรที่จะให้มีกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าไปด้วย