“ออมสิน” ปิดระบบชั่วคราววันที่ 20-21 ก.ค.2562

  • ธนาคารออมสิน ประกาศปิดระบบ Internet Banking ชั่วครา
  • เพื่อปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
  • กระทบโอนเงินพร้อมเพย์-ชำระค่าบริการผ่านแอพฯไม่ได้ 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีการปิดปรับปรุงระบบ Internet Banking (IB) และระบบ Corporate Internet Banking (CIB) ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ Internet Banking ได้ใน 2 ช่วงเวลา คือ ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562ระหว่างเวลา 02.00 – 06.00 น.

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

โดยจะกระทบต่อการให้บริการต่างๆ ดังนี้ บริการด้านการทำธุรกรรมสอบถามข้อมูลทางการเงิน (Non-Financial Services) อาทิ บริการสรุปบัญชีโดยรวม บริการลงทะเบียนพร้อมเพย์ บริการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้น และบริการด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน(Financial Services) อาทิ บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร บริการโอนเงินพร้อมเพย์ และบริการชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น จึงต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ : www.gsb.or.th, Line Official, Facebook : GSB Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115