ออมสิน-ธอส.ปล่อยกู้ซื้อ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ดอกเบี้ยต่ำ

  • กรมธนารักษ์ จับมือ2ธนาคารรัฐช่วยคนมีรายได้ด้วย
  • กู้ 7แสน 4ปีผ่อนเดือนละ 3,300 บาท
  • กู้3.5แสน 4ปผ่อนเดือนละ 1,700 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(เอ็นโอยู)​กับธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อร่วมกันปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

โดยนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) สินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อเดือนม.ค.2561 ที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุ

ดังนั้นธนาคารออมสินและธนาคารธกส.จึงร่วมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการนี้ฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ในราคา 350,000 – 700,000 บาทต่อหน่วย กรอบวงเงินโครงการรวม 4,000 ล้านบาท  สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2.ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน  3.ประชาชนทั่วไป

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า  ธนาคารออมสินและธนาคารธอส.จะร่วมสนับสนุนสินเชื่อ 2 รูปแบบ ได้แก่ สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย(Pre Finance)อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1-3 เท่ากับ 3% ต่อปี ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ( MLR) -1 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี

และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(Post Finance)สำหรับผู้ซื้อรายย่อย กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 คงที่ 2.75% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป กรณีรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อย( MRR)-0.75 ต่อปี ส่วนกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี

“ถ้าหากกู้เงินซื้อบ้านจำนวน 700,000 บาท 4 ปี แรก จะผ่อนชำระกู้ซื้อบ้านเพียง  3,300  บาทต่อเดือน ส่วนในปีที่ 5 เป็นต้นไป หากลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน ผ่อนชำระแค่เดือนละ 4,500 บาท ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนผ่อน 4,400 บาทต่อเดือน ส่วนถ้าหากกู้ 350,000 บาท บาท 4 ปี แรกจะผ่อนชำระกู้ซื้อบ้านเพียง 1,700 บาทต่อเดือน ในปีที่ 5 ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน ผ่อนชำระแค่เดือนละ 2,300 บาท ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนผ่อน 2,200 บาทต่อเดือน”

 สำหรับรูปแบบที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย ราคาหน่วยละประมาณ 350,000-700,000 บาท โดยปัจจุบันมีผู้สนใจขอใช้สิทธิ์กับธนาคารอออมสินแล้วจำนวน 4,953 ราย โดยได้จองสิทธิกับผู้ประกอบการแล้วรวม 2,210 ราย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคาร ธอส. กล่าวว่า  ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนทั่วไปเริ่มเข้ามาจองสิทธิ์แล้ว โดยสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 ม.ค.2566 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ มายื่นกู้แล้ว 680 ราย ผ่านการพิจารณาแล้ว 280 ราย ส่วนอีก 40% ยังไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งในกลุ่มนี้ธอส.จะส่งเข้าโรงเรียนการเงิน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาออมเงินกับธนาคารก่อน

ด้านนางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ  ระยะแรก ทั้งหมด 8 จังหวัด แบ่งเป็น 5 จังหวัด คือ  ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่  เชียงราย   และขอนแก่น ขณะนี้จัดทำสัญญาเช่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการแล้ว และดำเนินการเปิดจองแล้ว โดยมีผู้มาจองสิทธิ์ทั้งหมด 2,249 ราย คิดเป็น 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด 2,302 ยูนิต ปัจจุบันมีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว 1 แห่ง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ส่วนพื้นที่เหลืออยู่ระหว่างการเปิดประมูล 3 จังหวัด  ได้แก่ นครพนม เปิดให้ยื่นซองประมูลภายในเดือนมิ.ย.นี้ หลังจากนั้นเปิดให้ยื่นซองในจังหวัด อุดรธานี และลำปาง ตามลำดับ

ขณะที่โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ระยะที่ 2 นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ใน 8 จังหวัดที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการโครงการบ้านคนไทยประชารัฐในปี 2563  ได้แก่ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร ปทุมธานี สงขลา พังงา ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานี