“ออมสิน”ปล่อยกู้บ้านคนรากหญ้า

  • ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล
  • เล็งออกมาตรการบ้านสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
  • “ชาติชาย” สนับสนุนให้ผู้กู้มีเครดิตการเงินที่ดีขึ้น ผ่านการออมและการผ่อนดาวน์ที่ต่อเนื่อง

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยอดปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อบ้านแก่ผู้มีรายได้น้อยของธนาคารอยู่ในอัตรา 30-40%เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระยะที่ผ่านมา แต่ถือว่า อยู่ในระดับต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น โดยเรื่องของรายได้ของผู้กู้ที่อยู่ในระดับต่ำและมีรายได้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้กู้ไม่ได้รับการอนุมัติสิน เชื่อ ธนาคารจึงมีแนวคิดที่จะออกมาตรการมาช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยดังกล่าว

สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยดังกล่าวให้กู้บ้านได้ เบื้องต้น ได้วางไว้ 2-3 แนวทาง คือ 1.ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ในกลุ่มนี้ ธนาคารจะเพิ่มเครดิตด้านการเงินให้ผ่านการออมก่อนกู้ เช่น ถ้าต้องการกู้บ้านในราคา 1 ล้านบาท อัตราการผ่อนขั้นต่ำโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7,0000 บาทต่อเดือน ธนาคารก็จะให้ออมกับธนาคารเดือนละ 7,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่า มีความสามารถในการผ่อนชำระได้ โดยที่ธนาคารไม่ต้องวิเคราะห์รายได้ของผู้กู้ เป็นต้น

2.ธนาคารจะปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ผู้ประกอบการนำเงินกู้ก้อนดังกล่าวไปปล่อยกู้ให้แก่ประชา ชนที่ซื้อบ้านเหมือนกับการผ่อนดาวน์ 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยในระหว่าง 2 ปีนั้น ผู้กู้จะทยอยผ่อนชำระหนี้ให้แก่ผู้ ประกอบการ และเมื่อครบ 2 ปี จะโอนลูกหนี้ผ่อนดาวน์มาเป็นลูกหนี้ของธนาคารโดยไม่ต้องประเมินรายได้ใหม่ และ3.จะนำรายได้ของผู้กู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาคำนวณเป็นรายได้ของผู้กู้ เช่น กรณีผู้กู้เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน อาจจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 5-6% ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น รายได้ที่จะนำมาคำนวณเพื่อพิจารณาสินเชื่อก็จะเพิ่มขึ้น เป็นต้น

“มาตรการดังกล่าว ถือเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยจะเสนอให้คณะกรรมการ หรือบอร์ด ธนาคารพิจารณาอนุมัติดำเนินมาตรการในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ โดยตั้งเป้าวงเงินปล่อยกู้ประมาณ 20,000 ล้านบาท และจะปล่อยกู้ให้แก่ผู้ซื้อบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นคงที่ 3% นาน 3 ปี แต่หากบอร์ดพิจารณาเพิ่มระยะเวลาการผ่อน ก็จะขอให้พิจารณาอัตราดอกเบี้ย 3% นานกว่า 3 ปี”

นายชาติชาย กล่าวว่า ธนาคารไม่ได้เตรียมมาตรการอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับรัฐบาลใหม่ เพราะปัจจุบัน ธนาคารก็ได้ดำเนินโครงการที่จะรองรับหรือดูแลประชาชนทุกหรือภาคธุรกิจในทุกกลุ่มอยู่แล้ว โดยปัจจุบันสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มต่างๆนั้น จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งเอสเอ็มอี รากหญ้า และรายใหญ่ อย่างไรก็ดี ในปีนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มากขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานธนาคารออมสินในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 6,000 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากดอกเบี้ยรับ คาดว่า ในปีนี้ ธนาคารจะมีกำไรรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอลฉ) อยู่ที่ 2.83%ของสินเชื่อรวม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสถาบันการเงิน และที่สำคัญไตรมาสแรกนี้ ธนาคารออมสินนำส่งรายได้เข้ารัฐแล้ว 7,260 ล้านบาท.