ออมสินทุบกระปุกเงินเด็กลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์

  • ออมสิน ถือหุ้น 25%เอเอสแอล
  • หนุนให้ลูกค้าระดับระดับกลาง-ล่าง
  • เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ(mou)​ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน กับบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอล จำกัด หรือ ASL ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำเรื่องเทรดดิ้งออนไลน์ โดยออมสินได้ลงทุนถือหุ้นบริษัท ASL  ในสัดส่วน 25%

“มูลค่าการลงทุนครั้งนี้ ไม่สามารถบอกราคาได้ แต่ออมสินเข้าซื้อในราคาพาร์​ หรือ มูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ โดยออมสินเข้าไปถือหุ้น​ 25%ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ASLที่​ 696ล้านบาท”

ทั้งนี้การร่วมมือกันจะเป็นการเพิ่มช่องในการให้บริการลูกค้าทุกระดับ  ให้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าของ ออมสินจำนวน 22 ล้านคน และบริษัท ASL ซึ่งมีผู้เปิดบัญชีอยู่ 7,800 บัญชีนั้น เป็นกลุ่มลูกค้าที่ที่ใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่าง (Medium to Low)​

นอกจากนี้ยังทำให้ออมสิน สามารถขยายผลิตภัณฑ์ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้ นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝาก สลากออมสิน และกองทุนรวมที่ประชาชนคุ้นเคย ​ ทั้งนี้ปัจจุบันออมสินมีพนักงานที่มีใบอนุญาต​ที่สามารถขายหลักทรัพย์(single licence)ได้​อยู่ราว 3, 000 คน

ทั้งนี้การลงทุนครั้งนี้เป็นการเติมเต็มให้การดำเนินธุรกิจของออมสินมีความครบวงจรมากขึ้น​ จากปัจจุบันออมสินมีการร่วมลงทุนในธุรกิจทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วน​11%  ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)​สัดส่วน 25%  กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) สัดส่วน 25%  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน) หรือ MFC ในสัดส่วน 24.9%

นายชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด กล่าวว่า การที่ธนาคารออมสินเข้ามาถือหุ้น 25% จากการร่วมทุนในครั้งนี้ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนออนไลน์ร่วมกัน ทั้งด้านการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของทั้งฝ่าย รวมถึงการบริการด้านหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ครบวงจร ซึ่งในอนาคตลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านธนาคารออมสินสามารถเข้าถึงธุรกรรมหลักทรัพย์บนแอปพลิเคชันของธนาคารฯ ได้

“การร่วมมือกับออมสินครั้งนี้  จะทำให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถทำกำไรเพื่อให้เข้าตามเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไ​ทยได้ภายใน​1-2ปีนับจากนี้”