“อนุทิน” ร่วมรณรงค์ออกกำลังกายงาน”หยุด ซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ”ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 17 พ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนสาธารณะ และ สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนบางกระเจ้า) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิดงาน และร่วมออกกำลังกายในกิจกรรม “หยุดซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ” หรือ “Run for Road Traffic Victims” จัดโดยกลุ่มผู้เสียหายทางถนน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน สนับสนุนการมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน เฉลี่ยแล้ว มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ 3 คน ซึ่งถือว่าเกิดค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่า