“อนุทิน”ชี้ไม่มีใครหยุดอีอีซีได้

  • มั่นใจผลักดันนโยบายพรรคภูมิใจไทย
  • ยก “ บุรีรัมย์ โมเดล”พัฒนาท่องเที่ยว
  • สนับสนุนกัญชาเป็นยาทางเลือก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงทิศทางการทำงานของพรรคในงาน “เจาะใจพรรคภูมิใจไทย แนวนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่พรรคจะผลักดันให้เป็นนโยบายรัฐบาลใหม่” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพานิชย์ จำกัด ว่า พรรคภูมิใจไทยต้องการทำงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่พรรคหาเสียง ถ้าได้ดูแลในส่วนนั้น ย่อมสามารถผลักดันนโยบายแก่ประชาชนได้ และอยากเห็นไทยแลนด์เฟิร์ส(Thailand First) หลายประเทศทำได้ ไทยก็ต้องทำได้ ข้อเท็จจริง คือ คนไทยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง แต่กลับไปซื้อ ไปใช้ของนอกกัน ทั้งที่ควรนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในประเทศ เสริมรากฐานประเทศให้มั่นคง

สำหรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เป็นโครงการที่ดีและไม่มีใครหยุดได้ แต่เสนอให้ส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่อื่นด้วย เพื่อกระจายการพัฒนา โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราต้องการเปลี่ยนเสียงระเบิดเป็นเสียงเครื่องจักร เพื่อให้ประชาชนได้ทำงาน ส่วนเรื่องกัญชา พรรคไปคุยกับหลายภาคส่วนพบว่าเป็นยาทางเลือก ต้องเริ่มต้นจากการให้คนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ก่อน ให้เดินเข้าร้านขายยา ไปหาแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย แล้วสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำจากกัญชาได้

สำหรับนโยบายด้านการท่องเที่ยว ที่บุรีรัมย์ในอดีตตำน้ำกิน มันคือความแห้งแล้งที่เคยเกิดขึ้น แต่ทุกวันนี้ เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อเริ่มมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างแลนด์มาร์คด้วยฟุตบอล ค่อยๆ สร้างจุดเด่นของจังหวัดขึ้นมา ตอนนี้บุรีรัมย์กลายเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวไปแล้ว นี่คือโมเดลที่ต้องนำไปพัฒนาจังหวัดอื่นด้วย แต่ต้องไปดูว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรเป็นจุดขาย นอกจากนั้น ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม GRAB โฮมสเตย์ ต้องแก้ให้ถูกกฎหมาย การท่องเที่ยว ประเทศไทยจะขายวัฒนธรรมที่สวยงาม ส่วนนักท่องเที่ยว ต้องเจาะกลุ่มให้เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น

สำหรับเสถียรภาพของรัฐบาล การที่รัฐบาลมีเสียงเกิน 250 นิดหน่อย จะบีบให้ทุกคนต้องฟังกันและกัน จากนี้ ต้องพูดคุยกันมากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าการดำเนินงานมันจะช้าหน่อย แต่ชัวร์ เป็นธรรมชาติของการปกครองที่ต้องฟังเสียงทุกฝ่าย สิ่งที่อยากสรุปคือ ไม่ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไร แต่คนไทยจะได้การเมืองที่ตรวจสอบถ่วงดุลกัน

“พรรคภูมิใจไทย ก็ต้องรีบสร้างผลงาน ให้ประชาชนสัมผัสจับต้องได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีโอกาสทำงาน ผลลัพท์จะต้องเป็นรูปธรรมในระยะเวลาที่สั้นที่สุด”