“อธิรัฐ”สั่งสแกนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า(จท.) เร่งดำเนินขุดลอก คูคลอง ลำน้ำ แม่น้ำ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการณ์รับมือฝนตกในบางพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำ ให้สามารถใช้น้ำได้ในช่วงฤดูภัยแล้งที่จะมา โดยเฉพาะลำน้ำสายสำคัญๆ เช่น แม่น้ำชี มูล ปิง วัง ยม น่าน และ ลำคลองสาขาต่างๆ ส่วนพื้นที่ไหนที่สามารถขุดลอกและทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ให้เร่งประสานงานกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อดำเนินการบูรณาการร่วมกัน 


นอกจากนั้นได้สั่งการให้ จท.เร่งปรับแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลจำนวนกว่า 19 ท่าเทียบเรือ ให้เป็นสถานีเรือ เหมือนสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งสถานีเรือดังกล่าวจะต้องได้มาตรฐานแข็งแรง ทันสมัย มีป้ายแสดงเวลาตารางเรือเข้าออก เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งตามแผนทุกท่าเทียบเรือจะปรับปรุงแล้วเสร็จในปี65 แต่ตนได้กำชับให้เร่งปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 64 เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงท่าเทียบเรือไปแล้วกว่า 16 ท่าเทียบเรือ ซึ่งเหลืออีก 3 ท่าเทียบเรือที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จ คือ ท่าเทียบเรือของเอกชน ท่าเรือบางโพธิ์ ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า ท่าเรือพระอาทิตย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นท่าเทียบเรือต้นแบบตนได้สั่งการด่วนให้มีการปรับปรุงท่าเทียบเรือสาทร ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 63

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นได้มอบให้เจ้าท่าทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ ด้วยการเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสภาพตัวเรือทุกชนิดทั้งเรือโดยสาร เรือขนส่งสินค้าและ เรือภัตตาคาร  และตรวจสอบมาตรฐานท่าเรือแต่ละแห่ง ว่ามีใบอนุญาตประกอบการถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่    รวมทั้งให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการลุกล้ำลำน้ำสาธารณะให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อให้การสัญจรเกิดความปลอดภัยสูงสุด

 “จท.รายงานว่าขณะนี้มีเรือ และท่าเรือจำนวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงสั่งให้เจ้าท่าแต่ละพื้นที่ใช้มาตรการเข้าไปพูดคุยเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาก่อน โดยจะให้เวลาแก้ไขปรับปรุง 6เดือน หากไม่แก้ไข คงต้อใช้ไม้แข็งสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  “