ห้ามนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลใช้แล้ว

  • พาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้ามีผล 10ธ.ค.นี้
  • หวังแก้ปัญหานำเข้ารถยนต์เก่าก่อปัญหามลพิษ
  • ใครฝ่าฝืนมีโทษหนัก-ศุลกากรพร้อมทำลายทิ้ง

“พาณิชย์” ออกประกาศห้ามนำเข้า “รถยนต์ส่วนตัวใช้แล้ว” มีผล 10 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป ป้องกันก่อมลพิษ และการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุม เตือนผู้ประกอบการที่จะนำเข้ารถยนต์ภายใต้ระเบียบเดิม ต้องดำเนินการตามขั้นตอนไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค.62 เท่านั้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้ว เป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธ.ค.62 เป็นต้นไป โดยรถยนต์ใช้แล้ว ที่ห้ามนำเข้า หรือต้อขออนุญาตการนำเข้า ได้แก่ รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุม

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 (ยกเว้นรถหัวลาก), ประเภท 87.02, ประเภท 87.03 (ยกเว้นรถพยาบาล), ประเภท 87.04 และรถยนต์โบราณตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06 ภายใต้ประกาศและระเบียบฉบับเดิม ต้องนำเข้าภายในวันที่ 9 ธ.ค.62 และใบอนุญาตนำเข้าจะมีอายุไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค.62 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืน นำเข้าสินค้าต้องห้าม จะมีความผิดตามพ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกรมศุลกากรจะทำลายสินค้าต้องห้ามดังกล่าว

นายอดุลย์ กล่าวว่า รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 โดยต้องขออนุญาตนำเข้า ครอบคลุมรถยนต์ที่ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 และ 87.05 ประกอบด้วยรถยนต์ใช้แล้ว 9 ประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว, รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน, รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี, รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล, รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว, รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือทางการศึกษาวิจัย, รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก, รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ