หุ่นยนต์ ‘เป็ด’ ช่วยกำจัดวัชพืชออกจากนาข้าว ไม่ต้องเสียเวลาใช้แรงงานคน

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หุ่นยนต์เป็ด (Robot Duck) เป็นวิธีที่มีศักยภาพในการทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ด้วยการทำลายวัชพืช กินแมลงและให้ปุ๋ยโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และตอนนี้ช่างเทคนิคของนิสสันอาจมีทางเลือก เขาทดสอบหุ่นยนต์ เป็ด ที่ให้เดินตามนาข้าว และคอยดื่มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชได้รับแสงแดดเพียงพอที่จะเติบโต บังคับด้วย GPS การเชื่อมต่อ WiFi และพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นิสสันไม่ได้ส่งสัญญาณความตั้งใจที่จะผลิจหุ่นยนต์ดังกล่าวจำนวนมาก หุ่นยนต์แบบนี้อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับญี่ปุ่น ความสนใจของประเทศต่อหุ่นยนต์ของคนงานนั้นเกิดจากประชากรที่ลดลง หุ่นยนต์เป็ดสามารถดูแลนาข้าวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

ไอเดียแบบนี้ในอนาคตจะมีใครนำมาใช้ที่บ้านเราบ้าง