หวั่นโรคอหิวาต์แอฟริกาหมูเข้าไทย

.สุดกลัวโรคอหิวาต์แอฟริกาหมูเข้าไทย

จี้รัฐบาลออกมาตรการคุมนำเข้า

เนื้อหมู-ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป

กรมการค้าภายใน กระตุ้นรัฐบาลออกมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อหมู-ผลิตภัณฑ์แปรรูป หวั่นโรคอหิวาต์แอฟริการะบาดเข้าไทย จนต้องกำจัดทิ้ง และผู้บริโภคต้องซื้อหมูแพง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (เอเอสแอฟ) ในหมู ว่า ต้องการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์แปรรูป หรือออกมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะในปัจจุบันโรค เอเอสเอฟ ได้ระบาดในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน เวียดนาม และประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ หากโรคนี้เข้ามาระบาดในไทย ทำให้ต้องกำจัดหมูทิ้ง ส่งผลให้ผลผลิตหมูลดลง ผู้บริโภคไทยต้องซื้อเนื้อหมูราคาแพงมาก นอกจากนี้ ยังจะทำให้ราคาอาหารที่มีเนื้อหมู หรือส่วนต่างๆ ของหมูเป็นวัตถุดิบ มีราคาแพงขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังเดือดร้อน เพราะพืชทั้ง 2 ชนิดเป็นวัตถุดิบในอาหารหมู

“การนำเข้าเนื้อหมูสดๆ คงไม่น่าห่วง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเป็นอย่างดี แต่ที่น่าห่วงคือ เนื้อหมูแปรรูป เช่น กุนเชียง แหนม ไส้กรอก หมูแผ่น ฯลฯ ที่ชาวบ้านอาจหิ้วติดมือมาด้วย จากการไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน หรือจีน เพราะการแปรรูปบางอย่างไม่สามารถทำลายเชื้อเอเอสเอฟได้”

ส่วนราคาหมูของไทยว่า กรมมีข้อตกลงกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติว่า หากราคาหมูเป็นหน้าฟาร์ม เกินกว่ากก.ละ 75 บาท และหมูเนื้อแดงขายปลีกเกินกก.ละ 150 บาท กรมจะออกมาตรการควบคุมราคา และออกมาตรการห้ามส่งออกหมูได้ทันที เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือนร้อนจากการบริโภคเนื้อหมูแพง โดยปัจจุบันพบว่าต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจะอยู่ที่กก.ละ 60 บาท และราคาหมูหน้าเขียงยังไม่เกินกก.ละ 150 บาท

+++++++++++